Finnair Plus

Vi vill fortlöpande erbjuda våra stamkunder ännu bättre förmåner. Vårt mål är att utveckla stamkundssystemet så att du har nytta av det i alla livssituationer. Därför har vi som vår nya samarbetspartner valt just Finnair Plus-stamkundsprogrammet. Genom samarbetet får såväl Stockmanns stamkunder som Finnair Plus-medlemmarna möjlighet att utnyttja båda kortens förmåner.

Villkoren och regler
Undantag i beviljandet av Finnair Plus-poäng
Använd Plus-poäng

Nytta och förmåner för kunderna

Kanske du redan har samlat Finnair Plus-poäng, men inte ännu uppnått önskat antal bonuspoäng? Ingen panik, genom att handla på Stockmann kan du behändigt fylla på ditt poängsaldo. Visa ditt Stockmann stamkundkort när du gör inköp i våra Stockmannvaruhus i Finland och i vår nätbutik. Mer information om hur du samlar poäng får du via länken nedan.

 

Hur kan du börja samla poäng?

Du kan börja samla Finnair Plus-bonuspoäng genom att aktivera egenskapen i ditt Stockmann stamkundskort via länkarna nedan. När aktiveringen har genomförts kan du genast börja samla poäng. Du kan använda Finnair Plus-poäng som normalt till Finnairs bonusresor och till Finnair Plus-samarbetspartnernas övriga tjänster.

Observera att egenskapen för samlande av Finnair Plus-poäng ska aktiveras i ditt gällande Stockmann stamkundskort. Korten för båda stamkundsprogrammen fortsätter att gälla som förut och därför behöver du inget nytt kort.

 

Vilka uppgifter behöver du för att aktivera kortet?

För att kunna aktivera kortet måste du vara både Stockmanns stamkund och Finnair Plus-medlem. Du behöver båda korten när du ska fylla i blanketten.

 

Om du är både Stockmanns stamkund och Finnair Plus-medlem

Aktivera egenskapen för samlande av Finnair Plus-poäng i ditt Stockmann stamkundskort »

Om du är Stockmanns stamkund, men inte Finnair Plus-medlem

Gå med i Finnair Plus »

Om du är Finnair Plus-medlem, men inte Stockmanns stamkund

Ansök om Stockmanns stamkundskort »

Om du inte är Stockmanns stamkund och inte heller Finnair Plus-medlem

Gå med i Finnair Plus »
Ansök om Stockmanns stamkundskort »