Kanta-asiakkuuden ehdot

Kanta-asiakasjärjestelmän periaatteet

Kanta-asiakasjärjestelmällä tarkoitetaan näissä ehdoissa Stockmann Oyj Abp:n Suomen kanta-asiakasjärjestelmää ja kanta-asiakkailla tähän järjestelmään liittyneitä yksityishenkilöitä. Stockmannin kanta-asiakkaat saavat Stockmann-tavarataloista ja useista Stockmann-konserniin kuuluvista yksiköistä sekä Stockmannin yhteistyökumppaneilta tuote- ja palveluetuja.

 

Liittyminen kanta-asiakkaaksi ja kanta-asiakaskortit

Kanta-asiakkaaksi liitytään hakemalla Stockmann-kanta-asiakaskorttia, Stockmann MasterCard -luottokorttia tai Stockmann MasterCard credit/debit -korttia. Pääkortinhaltija voi hakea nimeämilleen, samassa taloudessa asuville henkilöille rinnakkaiskortin. Rinnakkaiskortinhaltija on myös Stockmannin kanta-asiakas, joka hyväksyy korttia hakiessaan kanta-asiakkuuden ehdot. Mikäli pääkortinhaltija ja rinnakkaiskortinhaltija eivät enää asu samassa taloudessa, avataan rinnakkaiskortinhaltijalle oma kanta-asiakastili ja lähetetään uusi pääkortti. Vanha rinnakkaiskortti suljetaan.

Stockmannilla on oikeus tarjota tiettyjä kanta-asiakasetuja pelkästään pääkortinhaltijoille.

Stockmannin kanta-asiakkaaksi voi liittyä jokainen, jolla on kotipaikka Suomessa tai joka on Suomen kansalainen. Käteiskorttia voi hakea 12 vuotta täyttänyt henkilö. Alaikäinen hakija tarvitsee huoltajan suostumuksen.

Stockmann MasterCard -kortin voi saada hakemuksesta täysi-ikäinen henkilö, joka täyttää rahoituksen myöntävän Nordea Rahoitus Suomi Oy:n luottokelpoisuusehdot. Rinnakkaiskorttia voi hakea 15 vuotta täyttäneelle henkilölle. Asiakkaan on hyväksyttävä Stockmann Mastercardiin liittyvät erilliset ehdot ja tuotekuvaus.

Kanta-asiakkuutta haetan kirjallisesti joko Stockmann-tavarataloissa, muissa Stockmann-konsernin yksiköissä tai internetissä. Asiakkaan on aina täytettävä korttityypistä riippuen kaikki pyydetyt perustiedot. Hakemuksen tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

 

Kanta-asiakasjärjestelmän tasot

Stockmannin kanta-asiakas voi päästä Exclusive- tai First-ryhmään ja saada itselleen sekä rinnakkaiskortinhaltijoilleen vastaavan ryhmän etuihin oikeuttavan Stockmann Exclusive- tai Stockmann First -kanta-asiakaskortin. Exclusive- tai First-ryhmään pääseminen edellyttää, että pääkortin ja siihen liitettyjen rinnakkaiskorttien yhteenlasketut rekisteröidyt ostot ylittävät vuosittain vahvistettavan ostorajan.

Exclusive-ostokertymään lasketaan mukaan Stockmann-konsernissa kanta-asiakaskorteilla rekisteröidyt ostot sekä Stockmann MasterCard -korteilla Stockmann-konsernin ulkopuolella luottokorttiominaisuudella maksetut ostot. First-ostokertymään lasketaan Stockmannin kanta-asiakaskorteille tai Stockmann MasterCard-korteille rekisteröidyt ostot Stockmann-tavarataloissa.

Pääkortinhaltijalla on oikeus nähdä koko kanta-asiakastilin ostokset sisältäen myös rinnakkaiskortille rekisteröidyt ostokset. Rinnakkaiskortinhaltijalla on pääsy ainoastaan omalle kanta-asiakaskortilleen rekisteröityjen ostosten tietoihin.

Ajantasainen kuvaus kulloinkin voimassa olevista Exclusive- ja First-korttien ehdoista on saatavana Stockmann-tavaratalojen kanta-asiakaspalveluista ja Exclusive » ja First » -kanta-asiakkuustasojen omilta sivuilta.

 

Kanta-asiakaskortin rekisteröinti

Stockmannin kanta-asiakaskortit rekisteröidään ostotapahtuman yhteydessä. Stockmann ei jälkikäteen lisää ilman korttia tehtyjä ostoja Exclusive- tai First-ostokertymään tai muihin mahdollisiin etuja tuottaviin ostokertymiin.

 

Asiakastietojen käsittely ja markkinointi

Stockmann käsittelee henkilötietoja Suomen lainsäädännön mukaisesti. Kanta-asiakasrekisterin tietoja Stockmann käsittelee asiakassuhteen hoidossa sekä tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa asiakkaille. Tietoja voidaan käyttää myös Stockmannin yhteistyökumppaneiden kanta-asiakkaille suunnattujen etujen ja tuotteiden markkinointiin, mikäli asiakas ei ole tätä erikseen kieltänyt. Rekisteritietoja ei luovuteta Stockmannin kanta-asiakasjärjestelmän ulkopuoliseen käyttöön. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löydät asiakasrekisteriselosteesta, joka on nähtävillä kanta-asiakaspalveluissa ja Stockmannin verkkosivuilla ».

Rekisterissä olevat tiedot perustuvat asiakkaan hakemusvaiheessa tai myöhemmin Stockmannille antamiin tietoihin. Rekisteriin tallennetaan myös asiakkaan kanta-asiakaskortilla maksamat tai rekisteröimät ostokset mm. erilaisten kertymien laskemiseksi sekä markkinoinnin tarkemmaksi kohdentamiseksi.

Stockmann voi lähettää kanta-asiakkaille säännöllisesti tietoa kanta-asiakkaille suunnatuista eduista ja tarjouksista asiakkaan Suomessa olevaan kotiosoitteeseen. Stockmann voi lisäksi osoittaa osan kanta-asiakkaille suunnatusta markkinoinnista ja eduista ainoastaan pääkortin haltijoille.

Kanta-asiakkaalla on oikeus kieltää yhteystietojensa käyttö suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Stockmann-tavaratalojen kanta-asiakaspalveluun. Kielto on henkilökohtainen.

 

Kanta-asiakkuuden irtisanominen

Kanta-asiakkaalla on oikeus irtisanoa Stockmannin kanta-asiakkuus ilmoittamalla tästä puhelimitse tai kirjallisesti Stockmannin kanta-asiakaspalveluun.

 

Muut ehdot

Kortti on voimassa siihen merkityn ajan ja Stockmann uusii kortin automaattisesti. Kortit ovat henkilökohtaisia ja korttia voi käyttää vain henkilö, jonka nimi on kirjoitettu korttiin. Henkilötietojen ja laskutusosoitteen muutokset on ilmoitettava Stockmannin kanta-asiakaspalveluun.

Suomessa tapahtuvat osoitteenmuutokset päivittyvät automaattisesti Väestörekisterikeskuksesta, ellei asiakkaan osoite ole salainen.

Helsingissä 10.5.2016