Takuu ja huolto

Vastaamme tuotteiden mahdollisista virheistä Suomen lain mukaisesti.
Tuotteiden mukana tullut lähetysluettelo on hyvä säilyttää, koska lähetysluettelo toimii osto- ja takuutodistuksena asiakkaalle.

 

Laitteen toimitus huoltoon

Takuu- ja huoltoasioissa ole yhteydessä Stockmannin asiakaspalveluun.

Voit myös toimittaa laitteesi huoltoon suoraan valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Tämä on yleensä nopein tapa saada asia hoidettua. Liitä silloin laitteen mukaan täytetty huoltoilmoitus ja takuutodistus.

Huoltoilmoitus (pdf)

 

Takuuehdot

Stockmannin tuotteilla on valmistajan myöntämät takuuehdot. Noudata laitteiden käyttö- ja asennusohjeita, sillä takuu korvaa yleensä vain materiaali- ja valmistusvirheitä.

Takuuaika käy ilmi tuotteen teknisistä tiedoista sekä maksukuitista ja lähetteestä, joka toimii myös takuutodistuksena. Takuun voimassaolo alkaa ostopäivästä. Huomioithan, että korjausarvio on maksullinen, mikäli vika ei kuulu takuun piiriin.

 

Takuuhuolto

Tutustu huolellisesti valmistajan takuuehtoihin, jotka olet saanut laitteen mukana. Takuuviallinen tuote ensisijaisesti huolletaan kuntoon. Mikäli huoltoa ei voida suorittaa, vaihdetaan tuote ominaisuuksiltaan vastaavaan tuotteeseen.

 

Takuun ulkopuoliset viat ja niiden kustannukset asiakkaalle

Takuu ei koske ohjelmien, datan tai siirrettävien tallennusvälineiden vahingoittumista tai menettämistä, ohjelmistovikoja, nestevaurioita, mekaanisia vaurioita tai muita vastaavia. Mikäli vika ei kuulu takuuseen, veloitetaan tarkistusmaksu, joka on tuotteesta riippuen vähintään 30 euroa.

Jos huollossa havaitaan takuun ulkopuolinen vika, huolto tai Stockmann ottaa asiakkaaseen yhteyttä. Kustannusarvion tekemisestä huoltoyhtiö veloittaa hinnastonsa mukaisesti, kuitenkin vähintään 30 euroa. Jos laite korjataan takuun ulkopuolella, tarkistus- ja kustannusarviomaksut sisältyvät huollon hintaan. Kuljetuskustannukset lisätään aina hintoihin.

 

Erimielisyystilanteet

Stockmann vastaa tuotteiden mahdollisista virheistä Suomen lain mukaisesti. Erimielisyystilanteissa voit saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi suosittelemme ottamaan yhteyttä kuluttajaneuvontaan. Kuluttajariitalautakunta voi jättää asian käsittelemättä, ellei kuluttaja ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Voit halutessasi käynnistää riita-asian käsittelyn myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin (ODR) kautta. ODR-foorumissa asioidessa tarvitaan tieto Stockmannin sähköpostiosoitteesta, joka on asiakaspalvelu@stockmann.com.

Kuluttajaneuvonnan sivuille  |  Kuluttajariitalautakunnan sivuille  |  ODR-foorumin sivuille