Välkommen att shoppa tryggt

Vi gör vårt yttersta för att trygga din trivsel och säkerhet nu, när coronaläget har övergått till ett nytt skede. Kolla våra tips för att shoppa tryggt här. 

 

Vi vill agera ansvarsfullt och för vår del minska risken av att sprida coronaviruset, även nu när begränsningarna har börjat lyftas. På Stockmann gör vi fortfarande vårt yttersta för att våra kunder och vår personal ska känna sig trygga i våra varuhus. Vi har ökat hygienåtgärderna i varuhusen och personalen uppmärksammar speciellt god handhygien. Vi rekommenderar bruket av betalkort och kontaktlösa betalmedel istället för kontanter.

Sammandrag av säkerhetsåtgärder på Stockmann under COVID-19

 

Krav på användning av munskydd i Stockmann-varuhus

Användning av munskydd är ytterst viktigt i det rådande läget. Vi förutsätter användning av munskydd i våra varuhus av både kunder och personal. Låt oss ta hand om varandra.

Vi förstår att användning av munskydd inte är möjligt för alla t.ex. på grund av hälsoskäl. Vi litar på att våra kunder agerar ansvarsfullt i det rådande läget. Ett tryggt alternativ för shopping är vår nätbutik som betjänar 24/7.

 

Lugnare shoppingmorgnar för riskgrupper i Helsingfors centrum

På basis av kundrespons erbjuder vi riskgrupper möjlighet till lugnare shopping i Helsingforsvaruhuset fr.o.m. 1.3
måndag till torsdag kl. 10–11.

Vi önskar att övriga kunder i mån av möjlighet respekterar denna tidpunkt.
Stockmann.com betjänar alla kunder dygnet runt.

 

SHOPPA TRYGGARE PÅ STOCKMANN

Värna om hälsan
Besök oss endast när du känner dig helt frisk. Stockmann.com betjänar dygnet runt och levererar varor även direkt till din hemadress.

Använd munskydd
Användning av munskydd är ytterst viktigt i det rådande läget. Vi förutsätter användning av munskydd i våra varuhus av både kunder och personal.

God handhygien
Tvätta händerna noga och använd handsprit. Vid ingångarna och kassorna finns handsprit för kunder. Vi har även betonat vikten av god handhygien för personalen.

Lämpliga avstånd
Vi har installerat plexiglas vid alla Stockmanns kassor för att förbättra säkerheten. Vänligen beakta lämpliga säkerhetsavstånd till andra.

Låt oss ta hand om varandra!