MyStockmann-asiakkuuden ehdot

KANTA-ASIAKASOHJELMAN EHDOT

1. KANTA-ASIAKASOHJELMAN PERIAATTEET

Kanta-asiakasohjelmalla tarkoitetaan näissä ehdoissa Stockmannin kanta-asiakasohjelmaa (MyStockmann) ja kanta-asiakkailla tähän ohjelmaan liittyneitä yksityishenkilöitä. Kanta-asiakasohjelma on tarkoitettu ainoastaan yksityishenkilöille. Stockmannin kanta-asiakkaat saavat Stockmann-tavarataloista ja verkkokaupasta sekä Stockmannin yhteistyökumppaneilta tuote- ja palveluetuja. MyStockmann-sovellus on mobiiliapplikaatio, joka on ladattavissa AppStoresta ja Google Playsta.

Kanta-asiakasohjelma on maksuton.

2. LIITTYMINEN KANTA-ASIAKKAAKSI

Kanta-asiakkuus on henkilökohtainen. Stockmannin kanta-asiakkaaksi voi liittyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö. 15–17-vuotias hakija tarvitsee huoltajan suostumuksen. 15–17-vuotiaalle asiakkaalle kanta-asiakkuutta voi hakea tavaratalojen palvelupisteissä huoltajan kanssa. Kaikilla uusilla kanta-asiakkailla tulee olla voimassa oleva sähköpostiosoite ja matkapuhelinnumero. Stockmann viestii kanta-asiakkuuteen liittyvistä asioita pääsääntöisesti sähköpostitse, informoiden esimerkiksi uusista kanta-asiakaseduista tai sovelluksen uusista ominaisuuksista. Kanta-asiakas vastaa sähköpostiosoitteensa ja yhteystietojensa ajantasaisuudesta.

Ennen kanta-asiakkaaksi liittymistä asiakkaan on tutustuttava Stockmannin henkilötietojen käsittelyä koskevaan informaatioon ja kanta-asiakasohjelman ehtoihin.

Kanta-asiakkaaksi voi liittyä MyStockmann-sovelluksen kautta, stockmann.com verkkosivuilla, tavaratalossa tai soittamalla asiakaspalveluun. Liityttyään asiakas saa kanta-asiakasnumeron kanavasta riippuen joko sovelluksessa, verkkosivuilla, tavaratalon henkilökunnalta tai vahvistuksen sähköpostitse asiakaspalveluun soiton jälkeen.

Yritykset, konsernit, järjestöt tai muut yhteisöt tai kaupallisia tai keskitettyjä ostoja tekevät eivät ole oikeutettuja kanta-asiakkuuteen. Kanta-asiakkuutta ei voi käyttää jälleenmyyntiin tai voittojen tavoitteluun.

3. STOCKMANN MASTERCARD-KORTIN HAKEMINEN

Stockmann Mastercard -luottokorttia tai Stockmann Mastercard credit/debit -korttia voi hakea stockmann.com tai nordea.fi verkkosivujen kautta verkkopankkitunnuksilla tunnistautumalla tai Suomen tavaratalojen palvelupisteessä, jolloin hakijalla on oltava henkilöllisyystodistus mukanaan. Hakemuksessa annettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Stockmann Mastercard -kortin hakijan tulee olla Stockmannin kanta-asiakas.

Stockmann Mastercard -kortin voi saada hakemuksesta täysi-ikäinen henkilö, joka täyttää rahoituksen myöntävän Nordea Rahoitus Suomi Oy:n (y-tunnus 0112305-3, Aleksis Kiven katu 9, 00500 Helsinki, jäljempänä ”Nordea Rahoitus”) luottokelpoisuusehdot. Asiakkaan on hyväksyttävä Stockmann Mastercard -korttiin liittyvät erilliset ehdot ja vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. Vaikka asiakkaalla olisi Stockmann Mastercard -rinnakkaiskortti, kanta-asiakastilit, joille ohjelman pisteitä kerrytetään, ovat erilliset. Rinnakkaiskortin haltijan ostoksilla ei ole vaikutusta pääkortin haltijan pistekertymään, eikä pääkortin haltijan ostoksilla ole vaikutusta rinnakkaiskortin haltijan pistekertymään.

Jos asiakas on hakenut Stockmann Mastercard -korttia, Nordea Rahoitus toimittaa asiakkaalle kortin, kun luottohakemus on hyväksytty. Mikäli luottohakemus on kielteinen, asiakas saa siitä tiedon Nordea Rahoitukselta.

4. KANTA-ASIAKASOHJELMAN PISTEIDEN KERÄÄMINEN

MyStockmann-ohjelmassa pisteitä voi kerätä:

Tapa 1: ostamalla Stockmannilta Stockmannin tavarataloissa ja verkkokaupassa sekä valikoiduilta kumppaneilta Stockmannin tavarataloissa ja verkkokaupassa

Tapa 2: muilla ohjelman määrittelemillä tavoilla, kuten esimerkiksi tilaamalla uutiskirjeen.

Pisteiden avulla ainoastaan edetään ohjelmassa, eikä niitä voi käyttää maksamiseen. Pisteet ovat henkilökohtaisia, eikä niitä voi siirtää toiselle henkilölle tai kanta-asiakkaalle. Ansaitut pisteet eivät vanhene, jos asiakkaalle on kertynyt vähintään yksi piste ostoksista (tapa 1) viimeisen viiden vuoden aikana (60 kk). Mikäli asiakkaalle ei ole kertynyt yhtään pistettä ostoksista (tapa 1) viimeisen viiden vuoden aikana (60 kk), kaikki asiakkaan siihen asti kertyneet pisteet vanhenevat, pistetili nollautuu ja kanta-asiakkuus päättyy kohdan 9. mukaisesti.

Stockmann Mastercard –kortin käyttö on henkilökohtaista. Rinnakkaiskortin käytöllä ei ole vaikutusta pääkortinhaltijan pistekertymään, eikä pääkortin käytöllä ole vaikutusta rinnakkaiskortin haltijan pistekertymään.

Pisteiden kerääminen, tapa 1:

1 euron arvoinen ostos vastaa 1 pistettä ostettaessa Stockmannilta sekä valikoiduilta kumppaneilta niin Stockmannin verkkokaupassa kuin Stockmannin tavaratalossakin.

Pistekertymään lasketaan mukaan Stockmannilla ja valikoiduilla yhteistyökumppaneilla tehdyt kanta-asiakasnumerolle rekisteröidyt ostot. Luettelo yhteistyökumppaneista, joilla tehdyt ostot kartuttavat pistekertymää kun kanta-asiakasnumero rekisteröidään ostoksen yhteydessä. (à ohjaus verkkoon)

Pistekertymään ei lueta Stockmannilta ostettuja välitystuotteita (ml. liput ja lahjakortit), alkoholia, Veikkauksen rahapelejä tai arpoja, Online Exclusive -kumppaneiden sähköpyöriä, Western Unionin rahanlähetyspalvelua, Vehon autoja tai huoltosopimuksia (koskee myös Hullujen Päivien autotarjouksia), Stockmannin toimituspalvelun (export) ostoja, eikä Chubbin Stockmann turva -vakuutuksia. Tuotepalautukset/hyvitykset vähentävät pistekertymää -1 euro = -1 piste.

Pisteiden kerääminen, tapa 2:

Esimerkiksi uutiskirjeen ensimmäisestä tilaamisesta asiakas saa 25 lisäpistettä, profiilin erikseen informoidusta päivittämisestä 25 lisäpistettä ja hyväksytystä Stockmann Mastercard -kortin hakemuksesta 50 lisäpistettä.

Mikäli asiakas käyttää Stockmann Mastercard -kortin maksuaika- ja luotto-ominaisuutta (credit) laskutuskautensa aikana, saa hän 0,5 lisäpistettä jokaisesta käytetystä eurosta koskien kyseisen kortin maksuaika- ja luotto-ominaisuudella (credit) Stockmannilla tai Stockmannin ulkopuolella tehtyjä ostoksia. Yhden laskutuskauden aikana pisteitä voi kerryttää enintään Stockmann Mastercard -kortille myönnetyn luottorajan puitteissa.

5. KANTA-ASIAKKUUDEN REKISTERÖINTI OSTOTAPAHTUMAN YHTEYDESSÄ

Pisteiden ansaitsemista varten kanta-asiakkaan tulee rekisteröidä kanta-asiakasnumeronsa ostoksen yhteydessä ennen ostoksen maksamista.

Kanta-asiakkuus rekisteröidään tavarataloissa joko lukemalla kanta-asiakasnumero MyStockmann-sovelluksesta (mobiilikortin QR-koodi), uutiskirjeen QR-koodista tai kanta-asiakaskortin siru/magneettijuova kassalla maksettaessa. Apple Paylla, Google Paylla tai muulla vastaavalla mobiilimaksutavalla maksettaessa asiakkaan tulee ensin rekisteröidä kanta-asiakkuus jollakin edellä mainituista tavoista ennen ostoksen maksamista.

Stockmannin verkkokaupassa asiakkaan tulee olla kirjautuneena verkkokauppaan ostotapahtuman yhteydessä, jotta pisteet rekisteröityvät kanta-asiakkaan tilille.

Stockmann ei jälkikäteen lisää ilman kanta-asiakkuuden rekisteröintiä tehtyjä ostoja asiakkaan pistekertymään.

6. PISTEIDEN KIRJAUTUMINEN TILILLE

Asiakas näkee kirjautuneiden pisteidensä määrän MyStockmann-sovelluksessa, verkkokaupassa omassa profiilissa ja uutiskirjeessä.

Stockmannilla tehdyistä ostoksista pisteet kirjautuvat kanta-asiakkaan tilille pääsääntöisesti ostosta seuraavana päivänä. Stockmannin tavarataloissa toimivilta kumppaneilta tehdyistä ostoksista pisteet kirjautuvat pääsääntöisesti viikon sisään ostopäivästä lukien.

Stockmann Mastercard -kortin käytöstä pisteet kirjautuvat asiakkaan tilille kortin laskutuskauden päätyttyä Nordea Rahoitukselta saatujen tietojen perusteella

7. OHJELMAN EDUT

Ohjelmassa on kolme tasoa. Etuja tarjotaan asiakkaille tasojen mukaan sekä asiakkaan ostokäyttäytymisen mukaisesti sekä asiakkaan itse ilmoittamien kiinnostusten kohteiden perusteella. Pisteet oikeuttavat kulloinkin voimassaoleviin etuihin. Asiakas etenee ohjelmassa pisteiden kirjauduttua tilille. Edut voivat olla toistaiseksi voimassaolevia, kertakäyttöisiä tai aikaan, tiettyyn paikkaan tai toimintaan sidottuja. Verkkosivuilla julkaistut tasoedut ovat voimassa kaikille kanta-asiakkaille tasoittain. Osa ohjelman eduista on saatavilla ja käytettävissä ainoastaan MyStockmann-sovelluksen käyttäjille tai uutiskirjeen tilaajille.

Ajantasainen kuvaus ohjelman sisällöstä ja kulloinkin voimassa olevista tasoeduista on saatavana Stockmannin verkkosivuilla.

Stockmannilla on oikeus muuttaa kanta-asiakasohjelman etuja informoimalla kohtuullisesti etukäteen muutoksista verkkosivuillaan.

8. KANTA-ASIAKKUUDEN PÄÄTTÄMINEN

Kanta-asiakas voi päättää kanta-asiakkuutensa milloin tahansa. Kanta-asiakkaalla on oikeus päättää Stockmannin kanta-asiakkuutensa ilmoittamalla tästä puhelimitse tai kirjallisesti Stockmannin asiakaspalveluun. Kanta-asiakkuus lakkaa välittömästi ilmoituksen käsittelyn jälkeen. Asiakas voi myös pyytää kanta-asiakkuutensa päättämistä MyStockmann-sovelluksen kautta, jolloin tili poistetaan 14 vuorokauden kuluessa. Asiakas menettää ansaitsemansa edut ja pisteet päättäessään kanta-asiakkuutensa. Asiakas voi ennen kanta-asiakkuutensa päättämistä luonnollisesti käyttää etunsa ja pisteensä jotka asiakas saa aina selville 6-kohdassa kerrotun mukaisesti.

Stockmannilla on oikeus päättää kanta-asiakkuus, jos kanta-asiakas ei noudata kanta-asiakasohjelman ehtoja.

Mikäli asiakkaalla on käytössään Stockmann Mastercard -kortti, asiakkaan luottosopimus Nordea Rahoituksen kanssa ei pääty automaattisesti kohdan 8 tai 9 mukaisen kanta-asiakkuuden päättämisen tai päättymisen yhteydessä, vaan asiakkaan tulee irtisanoa luotto kirjallisesti luoton myöntäjälle Nordea Rahoitukselle.

9. KANTA-ASIAKKUUDEN PÄÄTTYMINEN

Jos asiakkaalla ei ole ollut rekisteröityjä pistetapahtumia (kohta 4, tapa 1) viiteen (5) vuoteen, kanta-asiakkuus päättyy. Päättymisestä informoidaan asiakasta etukäteen. Mikäli asiakas liittyy ohjelmaan uudelleen, asiakas aloittaa ohjelman alusta, eikä vanhoja pisteitä palauteta asiakkaan pistekertymään.

10. MUUTOKSET KANTA-ASIAKASOHJELMASSA

Stockmann voi oman harkintansa mukaan milloin tahansa lopettaa, muuttaa, rajoittaa, keskeyttää tai muokata Stockmannin kanta-asiakasohjelmaa sekä sen ehtoja jos muutos johtuu

tuotanto-, hankinta-, kysyntä- tai vastaavien olosuhteiden merkityksellisestä muutoksesta

sopimus-, hinnoittelu-, järjestelmä- tai palveluelementtien kehittämisestä tai uudistamisesta

kolmansien osapuolten tuottamista palveluista johtuvista muutoksista

tietosuojan, tietoturvan tai taloudellisen turvallisuuden suojaamisesta tai kehittämisestä

lainsäädännön muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä, jota ei ole voitu huomioida sopimusta tehtäessä.

Tällaiset muutokset astuvat voimaan vähintään neljäntoista (14) arkipäivän kuluttua päivästä, jolloin muutoksesta on ilmoitettu joko sovelluksessa, stockmann.comissa, sähköpostitse tai näiden yhdistelmänä.

11. VASTUUNRAJOITUKSET

Stockmann ei vastaa järjestelmähäiriöistä tai MyStockmann-kanta-asiakasohjelman toimintahäiriöistä eikä niiden mahdollisista seurauksista. Stockmann ei vastaa tappioista tai vahingoista, jotka aiheutuvat MyStockmann-kanta-asiakasohjelman keskeytyksestä, muutoksista, lakkautuksesta tai muista siihen liittyvistä tapahtumista.

12. MUUT EHDOT

Suomessa tapahtuvat osoitteenmuutokset päivittyvät pääsääntöisesti automaattisesti Väestörekisterikeskuksesta.

Stockmannin henkilötietojen käsittelyä koskevaan informaation voit tutustua Stockmannin asiakasrekisteriselosteesta (à ohjaus verkkoon).

Helsingissä 27.3.2024