Stockmann Business -etukortin ehdot

Kortin avaaminen

Yritykset ja yhteisöt, jotka on rekisteröity Suomessa, voivat hakea Stockmannin Business -etukorttia (”Etukortti”) täyttämällä ja allekirjoittamalla sitä koskevan hakemuksen. Etukorttiin voidaan liittää 1-5 korttia.  Allekirjoittamalla hakemuksen yritys hyväksyy nämä korttiehdot. Stockmann Business -etuasiakkaiden tietoja käsitellään Stockmannin asiakasrekisterissä (tietosuojaseloste liitteenä).

Muutoksista hakemuksessa annettuihin tietoihin (esim. osoitteenmuutokset tai yhteystietomuutokset) pyydetään ilmoittamaan Stockmannille sähköpostitse yritysluotot@stockmann.com.

 

Kortin käyttäminen

Käyttöalennuksen saaminen edellyttää, että Etukortti on esitettävä ostoksen yhteydessä ennen maksamista. Kortti on haltijakohtainen, mikä tarkoittaa että korttia ei ole nimetty tietylle henkilölle yrityksessä, vaan kortin esittäjä on oikeutettu hyödyntämään Stockmann Business -etuasiakkaan etuja. Etukorttia tulee säilyttää huolellisesti. Yritys vastaa kaikista kortille rekisteröidyistä ostoksista.

Kortin katoamisesta tulee välittömästi ilmoittaa Stockmannille sähköpostitse yritysluotot@stockmann.com tai puhelimitse numeroon 09- 1211. Yritys vastaa kortille rekisteröidyistä ostoksista siihen saakka, kunnes katoamisesta on ilmoitettu Stockmannille.

 

Käyttöalennus

Etukortin käyttöalennus määräytyy edellisen vuoden ostojen mukaan. Vuonna 2018 käyttöalennukset määräytyvät vuoden 2017 ostojen mukaan ja ovat seuraavat: käyttöalennus on 5 %, kun ostot ovat vähintään 4.000 €; 10 %, kun ostot ovat vähintään 7.000 €; 12 % kun ostot ovat vähintään 10.000 €.

Vuonna 2019 käyttöalennukset määräytyvät vuoden 2018 ostojen mukaan ja ovat seuraavat: käyttöalennus on 5 %, kun ostot ovat vähintään 2.000 €; 10 %, kun ostot ovat vähintään 4.000 €; 12 % kun ostot ovat vähintään 7.000 €.

Käyttöalennusten määrät ja ostorajat ovat voimassa toistaiseksi.

Käyttöalennukseen liittyviä kertymiä laskettaessa huomioidaan ostot Stockmann Oyj Abp:ltä Suomessa sijaitsevien tavaratalojen omilta osastoilta. Stockmann Herkuissa tehdyt ostokset eivät kerrytä käyttöalennukseen oikeuttavia ostoja 1.1.2018 alkaen.

Käyttöalennusta ei myönnetä

  • tarjous- ja kampanjatuotteista (poikkeuksena Hullut Päivät -kampanjatuotteet sekä talven ja kesän alennusmyyntituotteet huomioiden tavaratalojen yleiset etujen rajoitusehdot)
  • tuotteista ja palveluista, jotka on mainittu tavaratalojen yleisissä etujen rajoitusehdoissa.
  • elintarvikkeista ja muista Stockmann Herkuissa myytävistä tuotteista, eikä
  • lemmikkieläinten ruuista, tupakasta, työ- ja palvelumaksuista, lahjakorteista, lehtien irtonumeroista, pienkodinkoneista ja päivittäiskosmetiikasta.

Käyttöalennuksen myöntämisessä voi lisäksi esiintyä tuotekohtaisesti myös muita kuin edellä kuvattuja rajoituksia.

Stockmannilla on oikeus muuttaa käyttöalennuksen määriä, ostorajoja ja muita käyttöalennukseen liittyviä ehtoja ilmoittamalla muutoksesta.

 

Muut ehdot

Stockmannilla on oikeus irtisanoa etuasiakkuus ilmoittamalla tästä etuasiakkaalle. Irtisanomiseen johtavat muun muassa korttiehtojen rikkominen ja harhaanjohtavien tai virheellisten tietojen antaminen etukorttia hakiessa. Irtisanomisen yhteydessä etuasiakkaan oikeus ostaa kortilla lakkaa välittömästi. Etukorttiin liitetyt kortit on etuasiakkuuden päättymisen yhteydessä hävitettävä siten, ettei niitä voi enää käyttää.

Stockmannilla on oikeus muuttaa etukortin ehtoja ilmoittamalla muutoksesta etukorttiasiakkaalle ja/tai julkaisemalla ehtomuutokset verkkosivuillaan osoitteessa stockmann.com/info/palvelut/yritysasiakkaat/stockmann-business. Muutetut ehdot voivat tulla voimaan aikaisintaan kahden viikon (14 vrk) kuluttua ilmoituksesta.

Näihin sopimusehtoihin sekä mahdollisiin sopimusta koskeviin riitoihin asiakkaan ja Stockmannin välillä sovelletaan Suomen lakia.

Helsingissä 29.12.2017