Uudistuneen MyStockmann-asiakkuuden ehdot

1. MYSTOCKMANN-OHJELMAN PERIAATTEET

MyStockmann-ohjelmalla tarkoitetaan näissä ehdoissa Stockmann Oyj Abp:n Suomen kanta-asiakasohjelmaa (MyStockmann) ja MyStockmann-asiakkailla tähän ohjelmaan liittyneitä yksityishenkilöitä. MyStockmann-ohjelma on tarkoitettu ainoastaan yksityishenkilöille. MyStockmann-asiakkaat saavat Stockmann-tavarataloista ja verkkokaupasta sekä Stockmannin yhteistyökumppaneilta tuote- ja palveluetuja. MyStockmann-sovellus on mobiiliapplikaatio, joka on ladattavissa AppStoresta ja Google Playsta.

MyStockmann-ohjelma on maksuton.

 

2. LIITTYMINEN MYSTOCKMANN-ASIAKKAAKSI

MyStockmann-asiakkuus on henkilökohtainen. MyStockmann-asiakkaaksi voi liittyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö. 15–17-vuotias hakija tarvitsee huoltajan suostumuksen. 15–17-vuotiaalle asiakkaalle MyStockmann-asiakkuutta voi hakea tavaratalojen palvelupisteissä huoltajan kanssa. Kaikilla uusilla MyStockmann-asiakkailla tulee olla voimassa oleva sähköpostiosoite ja matkapuhelinnumero. Stockmann viestii MyStockmann-asiakkuuteen liittyvistä asioita pääsääntöisesti sähköpostitse, informoiden esimerkiksi uusista eduista tai sovelluksen uusista ominaisuuksista. MyStockmann-asiakas vastaa sähköpostiosoitteensa ja yhteystietojensa ajantasaisuudesta.

Ennen MyStockmann-asiakkaaksi liittymistä asiakkaan on tutustuttava Stockmannin henkilötietojen käsittelyä koskevaan informaatioon ja MyStockmann-ohjelman ehtoihin.

MyStockmann-asiakkaaksi voi liittyä MyStockmann-sovelluksen kautta, stockmann.com-verkkosivuilla, tavaratalossa tai soittamalla asiakaspalveluun. Liityttyään asiakas saa MyStockmann-asiakasnumeron kanavasta riippuen joko sovelluksessa, verkkosivuilla, tavaratalon henkilökunnalta tai vahvistuksen sähköpostitse asiakaspalveluun soiton jälkeen.

Yritykset, konsernit, järjestöt tai muut yhteisöt tai kaupallisia tai keskitettyjä ostoja tekevät eivät ole oikeutettuja MyStockmann-asiakkuuteen. MyStockmann-asiakkuutta ei voi käyttää jälleenmyyntiin tai voittojen tavoitteluun.

 

3. STOCKMANN MASTERCARD-KORTIN HAKEMINEN

Stockmann Mastercard -luottokorttia tai Stockmann Mastercard credit/debit -korttia voi hakea verkkosivujen kautta verkkopankkitunnuksilla tunnistautumalla tai palvelupisteessä tavaratalossa, jolloin hakijalla on oltava henkilöllisyystodistus mukanaan. Hakemuksessa annettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Stockmann Mastercard -kortin voi saada hakemuksesta täysi-ikäinen henkilö, joka täyttää rahoituksen myöntävän Nordea Rahoitus Suomi Oy:n luottokelpoisuusehdot. Asiakkaan on hyväksyttävä Stockmann Mastercard -korttiin liittyvät erilliset ehdot ja tuotekuvaus. Stockmann Mastercard -korttiin voi hakea luoton käyttöön oikeuttavaa rinnakkaiskorttia 15 vuotta täyttäneelle henkilölle. Vaikka asiakkaalla olisi Stockmann Mastercard -rinnakkaiskortti, MyStockmann-tilit, joille ohjelman pisteitä kerrytetään, ovat erilliset. Rinnakkaiskortin haltijan ostoksilla ei ole vaikutusta pääkortin haltijan pistekertymään, eikä pääkortin haltijan ostoksilla ole vaikutusta rinnakkaiskortin haltijan pistekertymään.

Jos asiakas on hakenut Stockmann Mastercard -korttia, Nordea Rahoitus toimittaa asiakkaalle kortin, kun luottohakemus on hyväksytty. Mikäli luottohakemus on kielteinen, asiakas saa siitä tiedon Nordea Rahoitukselta.

 

4. MYSTOCKMANN-OHJELMAN PISTEIDEN KERÄÄMINEN

MyStockmann-ohjelmassa pisteitä voi kerätä:

1. Tapa 1: ostamalla Stockmannin tavarataloissa ja verkkokaupassa sekä valikoiduilla kumppaneilla Stockmannin tavarataloissa ja verkkokaupassa

2. Tapa 2: muilla ohjelman määrittelemillä tavoilla, kuten esimerkiksi tilaamalla uutiskirjeen.

Pisteiden avulla ainoastaan edetään ohjelmassa, eikä niitä voi käyttää maksamiseen. Pisteet ovat henkilökohtaisia, eikä niitä voi siirtää toiselle henkilölle tai kanta-asiakkaalle. Ansaitut pisteet eivät vanhene, jos asiakkaalle on kertynyt vähintään yksi piste ostoksista (tapa 1) viimeisen viiden vuoden aikana (60 kk). Mikäli asiakkaalle ei ole kertynyt yhtään pistettä ostoksista (tapa 1) viimeisen viiden vuoden aikana (60 kk), kaikki asiakkaan siihen asti kertyneet pisteet vanhenevat, pistetili nollautuu ja kanta-asiakkuus päättyy kohdan 9. mukaisesti.

Pisteiden kerääminen, tapa 1:
1 euron arvoinen ostos vastaa 1 pistettä ostettaessa Stockmannilta sekä valikoiduilta kumppaneilta niin Stockmannin verkkokaupassa kuin Stockmannin tavaratalossakin.
Pistekertymään lasketaan mukaan Stockmannilla ja valikoiduilla yhteistyökumppaneilla tehdyt MyStockmann-asiakasnumerolle rekisteröidyt ostot. Luettelo yhteistyökumppaneista, joilla tehdyt ostot kartuttavat pistekertymää kun MyStockmann-asiakasnumero rekisteröidään ostoksen yhteydessä.
Pistekertymään ei lueta Stockmannilta ostettuja välitystuotteita (ml. liput ja lahjakortit), alkoholia, Veikkauksen rahapelejä tai arpoja, Western Unionin rahanlähetyspalvelua, Vehon autoja tai huoltosopimuksia (koskee myös Hullujen Päivien autotarjouksia), Stockmannin toimituspalvelun (export) ostoja, eikä Chubbin Stockmann turva -vakuutuksia. Tuotepalautukset/hyvitykset vähentävät pistekertymää -1 euro = -1 piste.

Pisteiden kerääminen, tapa 2:
Esimerkiksi uutiskirjeen ensimmäisestä tilaamisesta asiakas saa 25 lisäpistettä, profiilin erikseen informoidusta päivittämisestä 25 lisäpistettä ja hyväksytystä Stockmann Mastercard -kortin hakemuksesta 50 lisäpistettä ja Stockmann Mastercard -kortin maksuaika- ja luotto-ominaisuuden käytöstä 5 lisäpistettä per kuukausi, jolloin luottoa on käytetty.

Mikäli asiakas käyttää Stockmann Mastercard -kortin maksuaika- ja luotto-ominaisuutta laskutuskautensa aikana, hän saa 5 lisäpistettä. Vuoden aikana asiakas voi ansaita Stockmann Mastercard -kortin maksuaika- ja luotto-ominaisuutta käyttämällä enintään 60 lisäpistettä. Stockmann Mastercard –kortin käyttö on henkilökohtaista. Rinnakkaiskortin käytöllä ei ole vaikutusta pääkortinhaltijan pistekertymään, eikä pääkortin käytöllä ole vaikutusta rinnakkaiskortin haltijan pistekertymään.

5. MYSTOCKMANN-ASIAKKUUDEN REKISTERÖINTI OSTOTAPAHTUMAN YHTEYDESSÄ

Pisteiden ansaitsemista varten MyStockmann-asiakkaan tulee rekisteröidä MyStockmann-asiakasnumeronsa ostoksen yhteydessä ennen ostoksen maksamista.

MyStockmann-asiakkuus rekisteröidään tavarataloissa joko lukemalla MyStockmann-asiakasnumero MyStockmann-sovelluksesta (mobiilikortin QR-koodi), uutiskirjeen QR-koodista tai kanta-asiakaskortin siru/magneettijuova kassalla maksettaessa. Apple Paylla, Google Paylla tai muulla vastaavalla mobiilimaksutavalla maksettaessa asiakkaan tulee ensin rekisteröidä MyStockmann-asiakkuus jollakin edellä mainituista tavoista ennen ostoksen maksamista.

Stockmannin verkkokaupassa MyStockmann-asiakasnumero tulee olla tallennettuna ennen ostoksen vahvistamista asiakkaan omiin tietoihin verkkokaupan profiilissa. Asiakkaan tulee olla kirjautuneena verkkokauppaan ostotapahtuman yhteydessä, jotta pisteet rekisteröityvät MyStockmann-tilille.

Stockmann ei jälkikäteen lisää ilman MyStockmann-asiakkuuden rekisteröintiä tehtyjä ostoja asiakkaan pistekertymään.

 

6. PISTEIDEN KIRJAUTUMINEN TILILLE

Asiakas näkee kirjautuneiden pisteidensä määrän MyStockmann-sovelluksessa, verkkokaupassa omassa profiilissa ja uutiskirjeessä.
Stockmann Oyj Apb:lla tehdyistä ostoksista pisteet kirjautuvat MyStockmann-asiakkaan tilille pääsääntöisesti ostosta seuraavana päivänä. Stockmannin tavarataloissa toimivilta kumppaneilta tehdyistä ostoksista pisteet kirjautuvat pääsääntöisesti viikon sisään ostopäivästä lukien.

Stockmann Mastercard -kortin käytöstä pisteet kirjautuvat asiakkaan tilille oman laskutuskauden mukaisesti korkeintaan kuukausi eräpäivän jälkeen.

 

7. OHJELMAN EDUT

Ohjelmassa on kolme tasoa. Etuja tarjotaan asiakkaille tasojen mukaan sekä asiakkaan ostohistorian mukaisesti sekä asiakkaan itse ilmoittamien kiinnostusten kohteiden perusteella. Pisteet oikeuttavat kulloinkin voimassaoleviin etuihin. Asiakas etenee ohjelmassa pisteiden kirjauduttua tilille. Etuihin vaadittavat pistemäärät on määritelty MyStockmann-sovelluksessa ja verkkosivuilla stockmann.com. Edut voivat olla toistaiseksi voimassaolevia, kertakäyttöisiä tai aikaan, tiettyyn paikkaan tai toimintaan sidottuja. Verkkosivuilla julkaistut tasoedut ovat voimassa kaikille MyStockmann-asiakkaille tasoittain. Osa ohjelman eduista on saatavilla ja käytettävissä ainoastaan MyStockmann-sovelluksen käyttäjille tai uutiskirjeen tilaajille.

Ajantasainen kuvaus ohjelman sisällöstä ja kulloinkin voimassa olevista tasoeduista on saatavana Stockmannin verkkosivuilla. Mahdollista MyStockmann-ohjelmaan kuuluvaa postia lähetetään vain Suomessa oleviin osoitteisiin.

Stockmannilla on oikeus muuttaa MyStockmann-ohjelman etuja informoimalla kohtuullisesti etukäteen muutoksista verkkosivuillaan.

 

8. MYSTOCKMANN-ASIAKKUUDEN PÄÄTTÄMINEN

MyStockmann-asiakas voi päättää MyStockmann-asiakkuutensa milloin tahansa. MyStockmann-asiakkaalla on oikeus päättää MyStockmann-asiakkuutensa ilmoittamalla tästä puhelimitse tai kirjallisesti Stockmannin asiakaspalveluun. MyStockmann-asiakkuus lakkaa välittömästi ilmoituksen käsittelyn jälkeen. Asiakas menettää ansaitsemansa edut ja pisteet päättäessään MyStockmann-asiakkuutensa. Asiakas voi ennen MyStockmann-asiakkuutensa päättämistä luonnollisesti käyttää etunsa ja pisteensä jotka asiakas saa aina selville 6-kohdassa kerrotun mukaisesti.

Mikäli asiakkaalla on käytössään Stockmann Mastercard -kortti, asiakkaan tulee irtisanoa luotto kirjallisesti luoton myöntäjälle Nordea Rahoitukselle.

Stockmannilla on oikeus päättää MyStockmann-asiakkuus, jos MyStockmann-asiakas ei noudata ohjelman ehtoja.

 

9. MYSTOCKMANN-ASIAKKUUDEN PÄÄTTYMINEN

Jos asiakkaalla ei ole ollut rekisteröityjä pistetapahtumia (kohta 4, tapa 1) viiteen (5) vuoteen, MyStockmann-asiakkuus päättyy. Päättymisestä informoidaan asiakasta etukäteen. Mikäli asiakas liittyy ohjelmaan uudelleen, asiakas aloittaa ohjelman alusta, eikä vanhoja pisteitä palauteta asiakkaan pistekertymään.

 

10. MUUTOKSET MYSTOCKMANN-ASIAKASOHJELMASSA

Stockmann voi oman harkintansa mukaan milloin tahansa lopettaa, muuttaa, rajoittaa, keskeyttää tai muokata MyStockmann-asiakasohjelmaa sekä sen ehtoja jos muutos johtuu
– tuotanto-, hankinta-, kysyntä- tai vastaavien olosuhteiden merkityksellisestä muutoksesta
– sopimus-, hinnoittelu-, järjestelmä- tai palveluelementtien kehittämisestä tai uudistamisesta
– kolmansien osapuolten tuottamista palveluista johtuvista muutoksista
– tietosuojan, tietoturvan tai taloudellisen turvallisuuden suojaamisesta tai kehittämisestä
– lainsäädännön muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä, jota ei ole voitu huomioida sopimusta tehtäessä.
Tällaiset muutokset astuvat voimaan vähintään neljäntoista (14) arkipäivän kuluttua päivästä, jolloin muutoksesta on ilmoitettu joko sovelluksessa, stockmann.comissa, sähköpostitse tai näiden yhdistelmänä.

 

11. VASTUUNRAJOITUKSET

Stockmann ei vastaa järjestelmähäiriöistä tai MyStockmann-asiakasohjelman toimintahäiriöistä eikä niiden mahdollisista seurauksista. Stockmann ei vastaa tappioista tai vahingoista, jotka aiheutuvat MyStockmann-asiakasohjelman keskeytyksestä, muutoksista, lakkautuksesta tai muista siihen liittyvistä tapahtumista.

 

12. MUUT EHDOT

Suomessa tapahtuvat osoitteenmuutokset päivittyvät pääsääntöisesti automaattisesti Väestörekisterikeskuksesta.
Stockmannin henkilötietojen käsittelyä koskevaan informaation voit tutustua Stockmannin asiakasrekisteriselosteesta.

 

Helsingissä 17.1.2022