Stockmannin asiakastietojen tietosuojaseloste

Päivitetty 16.5.2024

 

rekisterinpitäjä

Lindex Group Oyj (“Stockmann”)
Aleksanterinkatu 52 B, 00101 HELSINKI
Y-tunnus: 0114162-2
Puhelin: +358 (0) 9 1211
Yhteydenottolomake

 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Asiakaspalvelukeskus
Yhteydenottolomake
Puhelin: +358 (0) 9 1211

 

Mitä tietoja käsittelemme

Käsittelemme asiakkaisiin liittyen seuraavia henkilötietoja:

Asiakkaan perustiedot:

– nimi
–osoite
– syntymäaika
– henkilötunnus
– käyttäjätunnukset ja asiakastunnisteet
– sukupuoli
– asiointikieli
– puhelinnumero(t)
– sähköpostiosoite

 

Ostotapahtumaan liittyvät tiedot verkossa ja myymälöissä

– Kuittitiedot ja tiedot MyStockmann-kortin (aiemmin kanta-asiakaskortin) käytöstä Stockmannilla
– Ostokertymätiedot yhteistyökumppaneilla tehdyistä MyStockmann-kortille rekisteröidyistä ostoksista
– Tilaukseen, toimitukseen ja palautukseen liittyvä tiedot
– Palvelun tai ostotapahtuman jälkeisen kyselyn lähetys- ja vastaanottotiedot ja asiakkaan antamat vastaukset

 

Palveluiden käyttöön liittyvät tiedot

– Palveluiden käyttö- ja varaustiedot eri asiointikanavissa verkossa, mobiili-sovelluksessa ja myymälöissä
– Palveluiden käyttöön liittyvät tiedot, kuten muotipalvelun, sisutuspalvelun, lahjapalvelun, mittapukupalvelun, ompelupalvelun, turkispalvelun ja kosmetiikkaneuvonnan käyttöön liittyvät tiedot
– Asiakkaalta palvelun tuottamiseksi tarvittavat ja kerätyt tiedot, kuten esimerkiksi muotineuvojan palveluihin liittyen mitat, vaatekoot ja värimieltymykset
– Verkkosivujen Digital Skincare Advisor -palveluun liittyvät tiedot, kuten IP-osoite sekä asiakkaan itse antamat tiedot
– Tietoa voi olla tallennettuna palvelusta riippuen myös valokuvina
– Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot Stockmannin verkkosivustoilla ja -palveluissa, tekniset tiedot sekä käyttäjän selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot; voit lukea evästeiden käytöstä lisää täältä.

 

Asiakaspalvelun tuottamiseen liittyvät tiedot

– Asiakkaan viestit ja viestisisällöt, sekä palvelun toteuttamisen kannalta tarpeelliset pyyntöjen kategorisointiin liittyvät tiedot
– Asiakaspalvelukeskuksen puheluiden nauhoitukset
– Asiakaspalautteeseen ja siihen vastaamiseen liittyvät tiedot
– Haettaviin hyvityksiin ja korvauksiin liittyvät tiedot, kuten peruste, määrä ja pankkiyhteystiedot
– Palvelun jälkeisen kyselyn lähetys- ja vastaanottotiedot ja asiakkaan antamat vastaukset

 

MyStockmann-asiakasohjelmaan liittyvät tiedot

– Kuten tasotiedot, tiedot ostokertymistä, MyStockmann-korttien tiedot
– Rinnakkaiskorttien osalta pääkortin alle tallentuvat tiedot rinnakkaiskorttien numeroista ja tasoista ja ostokertymä, ei kuitenkaan tietoa yksittäisistä ostotapahtumista.

 

Markkinointiviestintään liittyvät tiedot

– Markkinointiluvat kanavittain: sähköposti, tekstiviesti, suoramarkkinointikielto
– Tiedot esimerkiksi Hullut Päivät -kampanjan katalogin ennakkotilauksista
– Tiedot lähetetyistä viesteistä ja sähköisten viestien osalta niiden avaus ja klikkaustiedot
– Tiedot postitse lähetetyistä kupongeista ja niiden käytöstä
– Tiedot lähetetyistä tapahtumakutsuista ja osallistumistiedoista
– Tiedot telemarkkinointikampanjaan kuulumisesta sekä osallistumistiedoista

 

Asiakaskyselyihin liittyvät tiedot

– Tieto kyselyiden vastaanottamisen kieltämisestä
– Kyselyiden lähettämiseen ja vastaanottamiseen liittyvät tiedot ja asiakkaan antamat vastaukset

 

Asiakkuuden analysointi ja ryhmittelytiedot

– MyStockmann-asiakkuuteen liittyvät tiedot
– Asiakkaan antamat palvelua personoivat ja asiointia helpottavat tiedot, kuten kiinnostuksen kohteet ja alaikäisten lasten syntymävuosi
– Stockmannin tuottamat asiakkuuksien ryhmittelytiedot
– Asiakkaaseen liitettävät ulkoisista tietolähteistä saatavat tiedot Väestörekisterikeskuksesta, kuten nimi- ja osoitetietojen päivitykset.

 

Yhteistyökumppaneihin liittyvä tiedot

– Tieto MyStockmann-kortin luotto-ominaisuudesta
– Tieto Stockmannin ja Finnair Oyj:n yhteistyöohjelmaan rekisteröitymisestä sekä siihen liittyvästä palkintopistesaldosta ja niiden käytöstä
– Tiedot mahdollisesta Stockmann-vakuutuksesta (Chubb yhteistyökumppanina)

 

Luototukseen liittyvät tiedot

– Asiakkaan nimi, osoite- ja yhteystiedot, ostosten tiedot rivi- ja ostosummatasolla, palautukset, maksutapavalinta, luottotiedot, mahdolliset maksuhäiriöt ja muut kielteisen luottopäätöksen syyt, maksukäyttäytymistiedot, pankkiyhteystiedot, tupas-tunnustautumisen edellyttämät tiedot, laskutustiedot, palvelutiedot, tapahtuma- ja kontaktitiedot, asiakkaan antamat suostumukset ja kiellot.

 

MIHIN TARKOITUKSIIN HENKILÖTIETOJA KÄSITELLÄÄN

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellään seuraaviin käyttötarkoituksiin:

Myynnin ja palveluiden tuottaminen sähköisissä kanavissa ja myymälöissä

– Etujen kohdentaminen oikein myyntitilanteissa esimerkiksi MyStockmann-asiakkuuteen ja verkkokaupan tuotesuosituksiin liittyen
– Stockmannin palveluiden tuottaminen, kehittäminen ja seuranta sekä asiakaspalvelun toteuttaminen
– Stockmannin valikoiman ja palveluiden kehittäminen
– Asiakassuhteen hoitaminen sisältäen mm. palveluviestinnän, asiakassuhteen kehittämisen ja palveluiden personoinnoin
– Maksutapahtumaan liittyvät tiedot

Käsittelyperuste: MyStockmann-asiakkaiden osalta sopimuksen täytäntöönpano ja muiden asiakkaiden osalta oikeutettu etu

 

Verkkokauppa-asiointi, sekä varaukset ja tilaukset

– Tilausten, ostotapahtumien ja palautusten käsittely
– Laskutus ja luototus
– Perintä

Käsittelyperuste: sopimuksen täytäntöönpano ja lakisääteinen velvoite

 

MyStockmann-asiakasohjelmaan liittyvä tietojen käsittely

– Kuten ostojen rekisteröinti, tasolaskenta, MyStockmann-korttien postittaminen

Käsittelyperuste: sopimuksen täytäntöönpano

 

Asiakaspalvelu

– Asiakaspalautteen ja palvelupyyntöjen käsittely ja niihin vastaaminen (oikeutettu etu)
– Hyvityspyyntöjen ja korvausvaatimusten käsittely, vastaaminen ja maksaminen (lakisääteinen velvoite)
– Puheluiden nauhoittaminen palvelutapahtumien todentamiseksi, oikeusturvan ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä asiakaspalveluhenkilöstön koulutukseen (oikeutettu etu)

Käsittelyperuste: oikeutettu etu ja lakisääteinen velvoite

 

Asiakasviestintä ja markkinointi

 Asiakasviestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen Stockmannin käyttämissä markkinointikanavissa, kuten suorapostitukset, email ja facebook
 Kilpailujen ja arvontojen toteuttaminen
 Asiakaskannan tietojen analysointi ja luokittelu paremmin kohdennetun viestinnän toteuttamiseksi

Käsittelyperuste: MyStockmann-asiakkaiden osalta sopimuksen täytäntöönpano ja muiden asiakkaiden osalta oikeutettu etu; uutiskirjeiden ja SMS-viestien osalta asiakkaan suostumus

 

Asiakaskyselyt ja -analyysit

 Kyselyiden kohdentaminen esimerkiksi myynti- tai palvelutapahtuman jälkeen
 Asiakkaiden mielipiteiden ja näkemysten kerääminen kehittämistarkoituksiin
 Asiakastietoja käytetään myös analyyseissä, raportoinnissa ja järjestelmäkehityksessä Stockmannin liiketoiminnan kehittämiseksi

Käsittelyperuste: oikeutettu etu

 

Lakisääteiset velvoitteet ja hallinnolliset toimenpiteet

 Kirjanpito
 Rikosten ehkäiseminen ja selvittäminen
 Oikeusvaateiden laatiminen, puolustaminen ja niihin vastaaminen esimerkiksi rikos- ja vahinkoasioissa sekä kuluttajaoikeudellisissa asioissa
 Kuluttajakauppaa koskevan myyjän virhevastuun toteuttaminen, tuotevastuuvelvoitteiden toteuttaminen
 Vaarallisten tuotteiden takaisinvedot

Käsittelyperuste: lakisääteinen velvoite ja elintärkeiden etujen suojaaminen

 

Tietojen säilytysaika

Tietojen käsittelyaikojen suunnittelussa on huomioitu käsittelyn rajoittaminen vain kunkin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisiin tietoihin. Seuraavassa on kerrottu käsittelyajoista sekä niiden määrittämiskriteereistä.

Kun henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen, lopetamme tietojen käsittelyn suostumuksen peruuttamisen jälkeen. Edellä sanottu koskee esimerkiksi uutiskirjeen tilaustietoa, jonka poistamme viivytyksettä, mikäli ilmoitat uutiskirjeen tilauksen peruutuksesta.

MyStockmann-asiakkaiden tiedot säilytetään lähtökohtaisesti niin kauan kuin asiakkaan MyStockmann-asiakkuus on voimassa. Asiakkaiden ostotietoja säilytetään pääsääntöisesti viiden vuoden ajan. Tilaisuuksiin, kuten MyStockmann-asiakastilaisuuksiin, osallistumista koskevat tiedot säilytetään enintään viisi vuotta tilaisuuden ajankohdasta.

Ostotapahtumiin, palautuksiin ja laskutukseen liittyviä tietoja käsitellään osana Stockmannin kirjanpitomateriaalia kirjanpitolain määrittelemän ajan, joka on kuusi vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy. Perintään liittyvät tiedot säilytetään keskimäärin neljän vuoden ajan perinnän päättymisen jälkeen. Palaute ja reklamaatioasioiden käsittelemiseksi tarpeelliset tiedot sekä oikeusvaateisiin liittyvät tiedot säilytetään asian käsittelyn kannalta edellytetyn ajan, joka tyypillisesti ei ylitä viittä vuotta. Elintärkeiden etujen suojaamiseksi, kuten tuotteiden takaisinvetoihin liittyvät tiedot poistetaan viivytyksettä takaisinvedon toteuduttua viranomaisten ohjeistamalla tavalla. Tieto asiakaskyselyiden lähettämisestä, niihin vastaamisesta sekä asiakkaan antamat vastaukset Stockmannista tallennetaan asiakastietoihin ja säilytetään korkeintaan viiden vuoden ajan. Verkkosivujen Digital Skincare Advisor -palveluun liittyvät tiedot poistetaan asiakkaan poistuessa verkkosivustolta. Kilpailujen ja arvontojen osallistujalistat poistetaan voittajan valinnan ja/tai arvonnan suorittamisen ja mahdollisen palkinnon luovuttamisen jälkeen. Asiakaspalvelun puhelutallenteita säilytetään enintään kahden vuoden ajan. Tiedot rekisteröityjen oikeuksien käyttämisestä ja niihin vastaamisesta säilytetään yhden vuoden ajan pyyntöön vastaamisesta; tarkastuspyyntövastaukset säilytetään 3 kk vastauksen lähettämisestä.

 

oikeutesi peruuttaa suostumus

Kun henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi. Henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen esimerkiksi silloin, kun olet antanut luvan sähköiseen suoramarkkinointiin. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen olemalla yhteydessä asiakaspalveluun tai peruuttamalla sähköisen suoramarkkinoinnin luvan verkkosivujemme kautta.

Voit antaa suostumuksesi suoramarkkinointiin viestintäkanavakohtaisesti (viestit matkapuhelimeen, sähköposti). Sinulla on mahdollisuus kieltää suoramarkkinointi sekä asiakastutkimukset.

Mikäli et anna suostumusta sähköiseen suoramarkkinointiin ja kiellät suoramarkkinoinnin postitse ja puhelimitse, lähetämme sinulle vain tilaamiesi tai sinulle suunnattujen palveluiden toteuttamiseksi ja asiakkuuden hoidon kannalta tarpeellista asiakassuhdeviestintää. 

 

tietoja muista oikeuksistasi

Sinulla on oikeus pyynnöstäsi saada tietää, käsitteleekö Stockmann henkilötietojasi. Jos käsittelemme tietojasi, sinulla on oikeus saada kopio käsittelemistämme tiedoista. Jos emme käsittele tietojasi, on sinulla oikeus saada vahvistus tästäkin.

Sinulla on oikeus korjata tai täydentää käsittelyn kannalta virheellinen tai puutteellinen henkilötietosi.

Sinulla voi olla oikeus poistaa henkilötietosi tietyissä asetuksessa tarkoitetuissa tilanteissa. Poistamme tiedot pyynnöstäsi, mikäli lainsäädännössä määritetyt perusteet täyttyvät.

Lue lisää »

 

Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Rajoitamme käsittelyä pyynnöstäsi, mikäli kyse on lainsäädännössä määritetyistä tilanteista.

Lue lisää »

 

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus siirtää hallussamme olevat henkilötietosi itsellesi tai toiselle rekisterinpitäjälle. Oikeus koskee sellaisia henkilötietoja, jotka olet itse toimittanut meille ja joita käsittelemme suostumuksesi nojalla tai toteuttaaksemme sellaisen sopimuksen, jossa olet osallinen. Oikeus koskee niitä tietoja, joita käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla. Osa tiedoista voi olla paperikopiona eikä oikeus koske tällaisia asiakirjoja.

Sinulla voi olla oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Lopetamme henkilötietojen käsittelyn pyynnöstäsi, mikäli kyse on lainsäädännössä määritetyistä tilanteista.

Lue lisää »

 

kuinka voit käyttää oikeuksiasi

Mikäli haluat käyttää edellä kuvattuja oikeuksiasi, voit lähettää tätä koskevan pyynnön Asiakaspalvelukeskukseen, jonka yhteystiedot ovat tämän tietosuojaselosteen etusivulla.

Mikäli vastaus sisältää henkilötietojasi, toimitamme tiedot tapauksesta riippuen joko salattuna sähköisessä muodossa tai postitse henkilökohtaisena kirjattuna kirjeenä. Kirjettä ei voi kuitata vastanotetuksi kukaan muu, kuin vastanottajaksi merkitty henkilö. Näin varmistamme kirjeen oikean vastaanottajan tietojen luottamuksellisuuden.

 

tietoja henkilötietojen vastaanottajista

Henkilötietoja käsittelevät Stockmannin tai Stockmannin yhteistyökumppaneiden työntekijät, joiden työtehtävien hoitaminen edellyttää näiden tietojen käsittelyä. Henkilötietojen käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta Stockmann-konsernin ulkopuolelle muutoin kuin alla kuvatuissa tilanteissa, lainsäädännön niin velvoittaessa, yrityskaupan tai -järjestelyn yhteydessä sekä perintään liittyvissä asioissa.

MyStockmann-asiakastilin pääkortinhaltijalla on oikeus nähdä luotolliselle rinnakkaiskortille rekisteröidyt ostokset ostoksen loppusummatasolla. Pääkortinhaltijalla ei ole oikeutta saada tietoonsa rinnakkaiskortille rekisteröityjä ostoksia tuotetasolla. Rinnakkaiskortinhaltijalla ei ole oikeutta saada tietoa pääkortille tai muille samaan tiliin liitetyille rinnakkaiskorteille rekisteröidyistä ostoksista.

 

Asiakastietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille seuraavassa kuvatuissa tilanteissa:

 Stockmann MasterCard -korttiasiakkaiden osalta Stockmann luovuttaa Nordea-konsernille asiakkaan yhteystiedot sekä tiedon kanta-asiakastasosta ja voimassaolosta;
 Asiakastietoja voidaan palvelun toteuttamisen kannalta tarpeellisin osin luovuttaa maksupalveluiden tarjoajille, kuten pankeille, luottolaitoksille ja muille maksupalveluja tarjoaville yrityksille, kuten ePassi Payments Oy.
 Asiakaspalautteisiin sisältyviä tietoja voidaan luovuttaa Stockmannin tavarataloissa ja kiinteistöissä toimiville vuokralaisille ja yhteistyökumppaneille siltä osin kuin asiakaspalautteet koskevat kyseistä toimijaa.
 Asiakkaan ostaessa lahjakortin tavaratalon palvelupisteestä esim. Haikon Kartanoon, Royal Ravintoloihin, Långvikiin, Naantali Spahan jne., asiakkaan tiedot kirjataan lahjakorttien myyntijärjestelmään (palveluntuottaja PK Verkkotaito Oy), jonka kautta ne siirtyvät kohdeyritykselle.
 Asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä huoltolähetteeseen liittyvät tiedot voidaan jakaa huoltoliikkeen kanssa tuotteen, kuten elektroniikkalaitteen, huollon yhteydessä. Huoltoliikkeellä ei ole oikeutta käyttää tietoa muuhun kuin huoltopalvelun tarjoamiseen asiakkaalle.

Palveluiden tarjoamiseksi Stockmann toimii henkilötietojen käsittelijänä myös useiden rekisterinpitäjinä toimivien yhteistyökumppaneiden lukuun. Tällaisia yhteistyökumppaneita ovat mm. Suomen Kansallisoopera- ja baletti, Posti, Lippupiste, Ticketmaster, Tiketti, Global Blue Finland, Premier e Tax Free Oy, Helsingin Seudun Liikennelaitos, Tampereen Kaupungin liikennelaitos ja Turun seudun joukkoliikenne Föli.

Stockmannin lisäksi asiakkaiden henkilötietoja käsittelevät Stockmannin palveluntuottajat ja yhteistyökumppanit Stockmannin lukuun ja toimeksiannon mukaisesti. Tällaisia alihankkijoita ovat esimerkiksi IT-palveluiden toimittajat, jotka mm. huolehtivat järjestelmien teknisestä ylläpidosta, ja yhteistyökumppanit, jotka osallistuvat Stockmannin tuotteiden ja palveluiden toimitusprosessiin. Stockmannin yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi kuljetusliikkeet, turvallisuuspalveluiden toimittaja, tavaratalojen myyntiosastojen vuokralaiset ja verkkokaupan ja kampanjoiden toimittajat, jotka toimittavat tuotteita ja palveluita suoraan asiakkaalle. Kun henkilötietojen käsittelyssä on kyse tietojen käsittelystä Stockmannin lukuun, sitoo yhteistyökumppania Stockmannin asettama vaitiolovelvollisuus, eikä yhteistyökumppanilla ole oikeutta luovuttaa tietoja kolmannelle tai käyttää tietoja muuhun tarkoitukseen kuin Stockmannin toimeksiannon toteuttamiseen.

 

Stockmannin asiakastiedon keskeisimpiä vastaanottajia ja/tai käsittelijöitä ovat:

 Yhteistyökumppanit, kuten Nordea
 Chubb European Group Limited, sivuliike Suomessa; Stockmann-vakuutusten palveluntarjoajana
– Norion Bank AB (kertaluotto- ja laskutuspalveluntuottaja)
 Maksutapahtumien välittäjät myymälöissä ja verkkokaupassa; Nets Denmark A/S Finnish Branch sekä Verifone Finland Oy
 IT-palvelutarjoajat, kuten Salesforce.com, EMEA Limited, Oracle, Microsoft, Amazon Web Services Oy, Google LLC (Analytics) ja Tech Mahindra Limited
 Markkinointipalvelujen tarjoajat
 Kuljetus- ja postipalvelujen tarjoajat
 Fonecta Oy (osoitetietojen päivitys)

Stockmann pyrkii mahdollisuuksien mukaan siihen, että henkilötietoja käsiteltäisiin ensisijaisesti EU:n ja Euroopan talousalueen alueilla. Henkilötietoja katsotaan siirtyvän EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle tietotekniikkapalveluiden tuottamisen yhteydessä, kun henkilötietoihin on käyttömahdollisuus EU- ja ETA-alueen ulkopuolisesta maasta käsin. Tällaisesta tietojen siirrosta on tehty palvelutoimittajan kanssa sopimus noudattaen EU-komission vahvistamia mallisopimuslausekkeita, vastaanottajamaassa on EU-komission päätöksen mukaan riittävä tietosuojan taso, tietoja käsittelevällä yrityksellä on yritystä koskevat sitovat säännöt (Binding Corporate Rules) tai siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste, kuten EU:n ja Yhdysvaltojen välinen Privacy Shield -järjestely. Asiakkaiden henkilötietoa sisältäville palvelimille on ETA-alueen ulkopuolelta pääsy Yhdysvalloista (Salesforce Marketing Cloud) sekä Intiasta (Tech Mahindra). Oracle käsittelee tietoja maailmanlaajuisesti.

Mallisopimuslausekkeita koskeviin komission päätöksiin voit tutustua tästä.

Myös eräillä viranomaisilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus. Tällaisia viranomaisia ovat mm. poliisi-, tulli-, rajavartio- ja veroviranomaiset.

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli katsot, että emme käsittele henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa vakituinen kotipaikkasi tai työpaikkasi on tai jossa katsot säännösten rikkomisen tapahtuneen. Suomessa kyseinen viranomainen on tietosuojavaltuutettu.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 566 6700
Kirjaamo: 029 566 6768
Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja(at)om.fi

 

Välttämättömät tiedot asiakkuuteen liittyvien palveluiden kannalta

 Jotta voisimme tarjota sinulle MyStockmann-asiakas-, tilaus- tai muussa sopimuksessa mainittuja etuja ja palveluita, on meidän käsiteltävä sopimuksen täytäntöön panemiseksi välttämättömiä henkilötietoja.

MyStockmann-asiakkuuteen liittyviä välttämättömiä tietoja ovat nimi, yhteystiedot, syntymäaika, sukupuoli, tiedot ostoksista, asiointikieli sekä verkkokaupassa MyStockmann-asiakkaaksi liityttäessä puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Tarvitsemme nämä tiedot voidaksemme päivittää ostokertymääsi, pitääksemme huolen, että pysyt ajan tasalla sinulle kuuluvista eduista ja ohjelman muutoksista sekä voidaksemme suunnitella valikoimaamme asiakaskunnallemme sopivaksi. Voit tutustua MyStockmann-asiakasohjelman ehtoihin tästä.

Verkkokaupan tilausten toimittamiseksi välttämättömiä tietoja ovat nimi, osoite, puhelinnumero, syntymäaika ja maksutapahtumaan liittyvät tiedot.

Mikäli haluat saada Stockmann mobiilisovellukseen MyStockmann-asiakkuuteesi liittyviä tietoja, edellyttää se MyStockmann-asiakasnumeron kirjaamista sovellukseen.

Stockmannin palveluiden, kuten muotipalvelun, sisustuspalvelun, lahjapalvelun, mittapukupalvelun, ompelupalvelun ja kosmetiikkaneuvonnan tarjoaminen edellyttää yhteystietojesi lisäksi palvelun kannalta kunkin palvelun luonteen edellyttämiä tietoja, kuten mittoja ja lahjatoiveita.

Suostumus sähköiseen markkinointiin ei ole välttämätön tieto, mutta ilman suostumusta emme voi toimittaa sinulle sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvää uutiskirjepalvelua.

Stockmannilla on oikeus keskeyttää palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen tai estää pääsy palveluihin, mikäli asiakas ei anna palvelun kannalta olennaisia tietoja tai vaatii niiden poistamista.

 

tieto automaattisesta päätöksenteosta ja profiloinnista

Profilointi tarkoittaa sellaista henkilötietojen käsittelyä, jossa henkilötietoja käyttämällä arvioidaan joitakin henkilökohtaisia ominaisuuksiasi. Profiloimme asiakkaita markkinoinnin ja tapahtumakutsujen kohdentamiseksi. Katsomme, että edellä kuvatulla profiloinnilla ei ole asetuksessa tarkoitettuja oikeusvaikutuksia tai muuten merkittäviä vaikutuksia profiloinnin kohteelle.

Lisäksi profiloimme verkkokaupan asiakkaita, jotka haluavat maksaa ostoksen laskulla tai hyödykesidonnaista kertaluottoa hyödyntäen. Tällainen profilointi on lainsäädännön edellyttämää luotonhakijan luottokelpoisuuden arviointia ja asetuksessa tarkoitetulla tavalla välttämätöntä luotonhakijan ja myöntäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten. Rekisterinpitäjän on tällöin toteutettava aiheelliset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi; tämä koskee vähintään oikeutta vaatia, että tiedot käsittelee rekisterinpitäjän puolesta luonnollinen henkilö, sekä oikeutta esittää kantansa ja riitauttaa päätös. Stockmannin yhteistyökumppani ja palveluntarjoaja Stockmann.com ja Hullut Päivät -verkkokaupan lasku- ja erämaksuasioissa on Walley. Luotonantajana lasku- ja erämaksuasioissa on Norion Bank AB, joka on Walleyn itsenäinen rekisterinpitäjä asiakkaille, jotka valitsevat maksutavaksi laskun tai erämaksun.

Rekisteröitynä sinulla on oikeus vastustaa profilointia, joka perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun henkilökohtaisen erityisen perusteen nojalla. Voit myös milloin tahansa vastustaa profilointia, joka suoritetaan suoramarkkinoinnin kohdentamiseksi.

 

tietojasi ei käytetä tietämättäsi muihin tarkoituksiin

Emme käytä tietojasi muihin kuin tässä asiakirjassa ilmoitettuihin tarkoituksiin. Mikäli myöhemmin ilmenee uusia käyttötarpeita, jotka ovat yhteensopivia niiden käyttötarkoitusten kanssa, joita varten henkilötiedot alun perin kerättiin, informoimme sinua uusista käyttötarkoituksista sekä niihin liittyvistä laillisista käsittelyperusteista. Tarvittaessa pyydämme sinulta suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn uusia käyttötarkoituksia varten.

 

tiedot, jotka on hankittu muualta kuin sinulta

Päivitämme osoitteen- ja nimenmuutostieoja sekä osoitteellisen suoramarkkinoinnin kieltoja (Posti-Robinson) yhteistyökumppanimme kautta Väestörekisterikeskuksen tietoihin perustuen, mikäli rekisteröity ei ole kieltänyt tietojen luovutusta.

MyStockmann-asiakkaiden ostokertymätietoja kerätään seuraavista lähteistä: Nordea toimittaa tiedon Stockmann Mastercard-kortille rekisteröityjen, Stockmannin ulkopuolella tehtyjen ostosten yhteenlasketusta loppusummasta; Chubb-vakuutusyhtiö toimittaa tiedon asiakkaan ostamasta Stockmann-vakuutuksesta ja maksettujen vakuutusmaksujen määrästä.

Mikäli rekisteröit MyStockmann-korttisi ostoksen yhteydessä, toimittaa Stockmannin yhteistyökumppani Stockmannille tiedon ostoksesta (ostopäivä, ostoksen loppusumma ja ostopaikka).

Lisäksi keräämme tietoja seuraavista lähteistä: Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteri; kauppakeskusten palautejärjestelmien sekä yhteistyökumppaneiden ja vuokralaisten vastaanottamat palautteet siltä osin kuin ne koskevat Stockmannia.

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVISTÄ VAIKUTUKSISTA

Stockmann on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja huolehtimaan henkilötietojen turvallisesta käsittelystä EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun soveltuvan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Suojaamme toimitilamme, tietotekniset järjestelmämme ja tuottamiemme palveluiden käyttäjien tiedot asianmukaisilla teknisillä ja hallinnollisilla tietoturvaratkaisuilla ja kehitämme suojausmenetelmiämme jatkuvasti. Tietojen käsittelyyn liittyvät käyttö- ja pääsyoikeudet ovat henkilökohtaisia ja niiden laajuus määritellään työtehtävien perusteella.

Huolehdimme oman henkilöstömme osaamisen kehittämisestä tietosuoja-asioissa. Pyrimme huolehtimaan myös siitä, että yhteistyökumppaniemme henkilöstö ymmärtää henkilötietojen luottamuksellisuuden ja turvallisen käsittelyn merkityksen.

Valvomme henkilötietojen käsittelyyn liittyviä tapahtumia, reagoimme havaittuihin poikkeamiin ja pyrimme estämään poikkeamista mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja. Jos kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötietosi joutuvat vääriin käsiin, on mahdollista, kuten muissakin henkilötietojen käsittelyä sisältävissä palveluissa, että ulkopuolinen henkilö väärinkäyttää henkilötietoja. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia sekä rekisteröityjä lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Tietosuojaan liittyviä riskejä arvioidaan säännöllisesti osana Stockmannin riskienhallintaprosessia.

 

tietosuojavastaava

Jos asia koskee henkilötietojen käsittelyä tai EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuvien oikeuksien käyttämistä Stockmannin toiminnoissa, voit olla yhteydessä Stockmannin tietosuojavastaavaan. Saat yhteyden tietosuojavastaavaan sähköpostitse tietosuoja@stockmann.com tai puhelimitse +358 (0)9 1211 ja pyytämällä puhelinvaihdetta yhdistämään tietosuojavastaavalle. Puhelun hinta määräytyy normaalin paikallisverkkomaksun/matkapuhelumaksun mukaan.

 • Sinulla on oikeus asetuksen mukaan poistaa henkilötietosi järjestelmästämme, jos
  1. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin tai
  2. olet peruuttanut suostumuksesi, johon käsittely on perustunut eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta tai
  3. vastustat henkilökohtaisiin syihin vedoten käsittelyä, joka on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi kuten esimerkiksi profilointia;
   1. Tällöin rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
  4. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti;
  5. henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;
  6. henkilötiedot on kerätty lapselta tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.
 • Voit rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä jos
 1. kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa niiden paikkansapitävyyden;
 2. käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista
 3. rekisterinpitäjänä emme enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;
 4. olet vastustanut henkilökohtaisiin syihin vedoten henkilötietojen käsittelyä, joka on tarpeen joko yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi taikka rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi ja odotamme sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet sinun perusteesi.
 • Kun henkilötietojesi käsittelyä on rajoitettu, niitä voidaan säilyttämistä lukuun ottamatta käsitellä ainoastaan suostumuksellasi taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää unionin tai jäsenvaltion yleistä etua koskevista syistä.
 • Voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
  1. rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, kuten esimerkiksi profilointi, henkilökohtaisiin syihisi vedoten;
   1. Tällöin rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
  2. milloin tahansa, jos henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten, mukaan lukien profilointi, silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

 

 

 

 


Lisätieto 1

 • Sinulla on oikeus asetuksen mukaan poistaa henkilötietosi järjestelmästämme, jos
  1. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin tai
  2. olet peruuttanut suostumuksesi, johon käsittely on perustunut eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta tai
  3. vastustat henkilökohtaisiin syihin vedoten käsittelyä, joka on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi kuten esimerkiksi profilointia;
   1. Tällöin rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
  4. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti;
  5. henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;
  6. henkilötiedot on kerätty lapselta tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.

Takaisin »


Lisätieto 2

 • Voit rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä jos
 1. kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa niiden paikkansapitävyyden;
 2. käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista
 3. rekisterinpitäjänä emme enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;
 4. olet vastustanut henkilökohtaisiin syihin vedoten henkilötietojen käsittelyä, joka on tarpeen joko yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi taikka rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi ja odotamme sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet sinun perusteesi.
 • Kun henkilötietojesi käsittelyä on rajoitettu, niitä voidaan säilyttämistä lukuun ottamatta käsitellä ainoastaan suostumuksellasi taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää unionin tai jäsenvaltion yleistä etua koskevista syistä.

Takaisin »


Lisätieto 3

 • Voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
  1. rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, kuten esimerkiksi profilointi, henkilökohtaisiin syihisi vedoten;
   1. Tällöin rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
  2. milloin tahansa, jos henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten, mukaan lukien profilointi, silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Takaisin »