Stockmann Business

Vi förnyar våra företagstjänster.
Först kommer vi att förnya företagskortet. Det nya Stockmann Business-förmånskortet ersätter Stockmanns Företagskontokort från och med 28.2.2017.

Med Stockmann Business-förmånskortet får man den bekanta bruksförmånen, som graderas enligt uppköp från föregående år, genom att visa kortet vid kassan. Stockmann Business-kortet är inte ett betalkort.

Eurocard-företagskortansökan för Stockmann Business-företagskunder »