Dataskydd

Stockmann tryggar säkerheten då du handlar i nätbutiken

De kunduppgifter du uppger i samband med din beställning är konfidentiella och vi överlåter dem inte till tredje part.

Förbindelsen mellan Stockmanns och kundens dator skyddas med hjälp av SSL/TLS-skydd. SSL/TLS skyddar datatrafiken så att en utomstående part genom att följa med förbindelsen inte kommer åt att se eller ändra på konfidentiella uppgifter. Bland annat de finländska nätbankerna och andra nättjänster som kräver säkra förbindelser förlitar sig på SSL/TLS-skyddstekniken.

Kreditkortsbetalningar i Stockmanns nätbutik skyddas av identifieringssystemen Verified by Visa och MasterCard SecureCode för att trygga betalningstransaktionen. Av säkerhetsskäl lagras aldrig betalningskortets kortnummer. På det här viset kommer ingen åt att missbruka dina uppgifter senare.

 

Användning av identifieringsfiler s.k. kakor (cookies)

Stockmanns nätsidor använder identifieringsfiler s.k. kakor (cookies) för att kunna betjäna kunderna på bästa sätt. Kakor används allmänt inom näthandeln och i samband med andra tjänster på nätet. De är små identifieringsfiler som överförs från servern till användarens dator under datasessionen för att nätbutiken skall kunna fungera på bästa sätt. Kakor samlar uppgifter som används för statistiska ändamål t.ex. för att följa med antalet kunder som besöker nätbutiken. De används även för riktad marknadsföring i samarbete med tredje parters tjänster. Kakor belastar inte kundens dator och syns inte på skärmen under besöket i nätbutiken.

Då du besöker våra nätsidor kan du antingen godkänna alla kakor, en del av dem eller endast de absolut nödvändigaste. De absolut nödvändiga kakorna måste alltid godkännas.

 

– Godkänn alla kakor

När du godkänner alla kakor ger du Stockmann lov att samla in information med hjälp av dem. Informationen används för att följa med antalet besökare i nätbutiken och för riktad marknadsföring.

 

– Marknadsföring

Med hjälp av analys som baserar sig på användardata har vi möjlighet att skapa lämpliga målgrupper till vilka vi kan rikta den mest relevanta informationen. Dylik information kan vara t.ex. reklam eller annan information som intresserar målgruppen.

Med hjälp av målgrupper kan vi rikta vår reklam även i andra parters tjänster. Den här kan t.ex. betyda att användaren ser Stockmanns reklam även på andra nätsidor. Vi överlåter inte våra målgrupper eller andra kunduppgifter till utomstående parter och reklam som syns i utomstående parters tjänster används endast till Stockmanns ändamål.

Vi kan även bilda målgrupper tillsammans med våra samarbetspartner som baserar sig på användardata från utomstående nätsidor. I dylika fall försäkrar vi oss alltid om att även partnern har rätt att överlåta andvändardata åt Stockmann.

Google

Uppföljning och riktande av reklamens effektivitet (inklusive remarketing)

Läs mera om hur Google använder den information som samlas in och hur du kan ändra på inställningar för riktad reklam.

https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Facebook

På stockmann.com använder vi Facebook Custom Audience-verktyget. Då du besöker vår nätsida uppstår det en s.k. remarketing-kod mellan din egen och Facebooks server. Med hjälp av koden får Facebook information om att din IP-adress besökt vår nätbutik. Facebook kan koppla ihop ditt besök i vår nätbutik med ditt användarkonto och vi kan använda denna information i vår reklam på Facebook. Stockmann har inte tillgång till information angående en enskild individs agerande.

Mera information om hur Facebook samlar in och använder data, information om dina rättigheter samt möjligheterna till att skydda din integritet hittar du i Facebooks Datapolicy.

Om du så önskar kan du förbjuda användningen av Facebook Custom Audience-verktyget i Facebooks reklaminställningar.

Criteo

Retargeting betyder att du i reklamer på andra nätsidor kan se en produkt eller andra relaterade produkter du nyligen tittat på i vår nätbutik. Läs mera om hur Criteo använder den data som samlas in samt om hur du kan ändra på inställningarna för riktad reklam.

https://www.criteo.com/privacy/

Salesforce Audience Studio (DMP)

Med hjälp av Data Management Platform (DMP)-systemet kan vi skapa målgrupper baserade på olika datakällor såsom en nätsidas besökardata eller data ur ett kundinformationssystem (CRM). Målet är att rikta den mest relevanta och intressanta informationen till målgrupperna. Riktad information kan visa sig för besökaren som intressant information i en nätbutik eller som reklaminnehåll i olika medier.

Läs mera om hur du reglerar insamling av information (opt-out choices):

https://www.salesforce.com/products/marketing-cloud/sfmc/audience-studio-consumer-choice/

 

– Preferenser

Det finns kakor som tillåter en nätsida att lagra information om användarens preferenser. Dylika kakor ändrar på nätsidans utseende och beteende t.ex. språkval eller besökarens position.

 

– Statistik

Statistiska kakor hjälper nätsidans ägare att förstå hur användarna fungerar i växelverkan med nätsidan genom att samla in och rapportera data anonymt. Dylika kakor samlar in information som används för att skapa statistik t.ex. om trafik på nätsidan och för riktad reklam inom en tredje parts tjänster. Exempel på dylika tjänster är Google Analytics och Facebook.

 

– Nödvändiga kakor

Nödvändiga kakor gör nätsidan funktionsduglig genom att tillåta basfunktioner såsom navigering på sidan och användning av nätsidans skyddade områden. Nätsidan fungerar inte ordentligt utan dessa kakor.

 

Säkerhetsinstruktioner för kunder

Du kan skapa ett personligt användarnamn och lösenord i Stockmanns nätbutik. Du är skyldig att skydda ditt lösenord så att ingen utomstående part kommer åt det. Om du gör uppköp på en dator som är i gemensamt bruk se då till att du inte sparar ditt användarnamn eller lösenordet i webbläsarens minne. Det lönar sig att tömma webbläsarens cache-minne genast efter att du använt datorn. Kom även ihåg att logga ut och stänga av webbläsaren då du slutar använda internet. Det här garanterar att nästa användare inte kan se de nätsidor du besökt.