Villkor för utlottningen

Lotteriet anordnas av Stockmann Oyj Abp.

Tävlingen pågår 14–15.4.2018

Personer som gjort ett köp för minst 50 € i ett Stockmannvaruhus och visat sitt stamkundskort i samband med köpet under perioden 14–15.4.2018 deltar automatiskt i lottningen. Lotteriet gäller inte köp av alkohol- eller tobaksprodukter, restaurangtjänster eller servicetjänstens produkter (t.ex. resekort eller inträdesbiljetter). Varje köp över 50 euro deltar i utlottningen.

Vinsten består av 1 st. Finnair Holidays -resepresentkort värt 6000 euro.

Presentkortet gäller för köp av flygbiljetter, hotellövernattningar, upplevelser i destinationen och transporter till hotellet på adressen finnair.fi/holidays. Presentkortet skall användas på ett köp, en eventuell överbliven andel kompenseras inte. Vinnaren kan köpa en värdefullare resa än presentkortets värde och betala den övergående andelen själv.

Presentkortet och anvisningar skickas per e-post till vinnaren. Resebokningen görs via Finnair Holiday -kundbetjäningen. Presentkortet är i kraft 16 månader efter utfärdat datum.

Vinnaren kontaktas personligen av Stockmann under vecka 17/2018. Ifall vinnaren inte är anträffbar senast 30.4.2018 förbehåller vi oss rätten att dra en ny vinnare.

Anställda hos anordnaren av lotteriet kan inte delta i lottningen. Stockmann förbehåller sig rätten att publicera vinnarens namn.

Vinnaren ansvarar för eventuella skatter och kostnader i samband med utlösandet och bruket av vinsten, med undantag för lotteriskatten, som lotteriets anordnare ansvarar för.

Stockmann förbehåller sig rätten att förkasta och utesluta deltagandet om det finns skäl att misstänka att en deltagare fuskat eller på annat sätt brutit mot reglerna.

Stockmann förbehåller sig rätten att utan separat anmälan göra omställningar på lotteriet, dess regler, priser, tidpunkt eller andra faktorer som påverkar genomförandet av tävlingen. Eventuella förändringar tillkännages i villkoren för utlottningen på adressen stockmann.com.

Stockmann med samarbetspartners ansvarar inte för förluster som kan förorsakas av, eller hävdas ha förorsakats av deltagandet i denna lottning. Anordnarens ansvar gentemot deltagarna kan under inga omständigheter överstiga värdet eller mängden av de priser som nämns i dessa villkor.

Genom att delta i utlottningen förbinder sig deltagaren att följa dessa regler, samt beslut som Stockmann fattat utifrån dem.

stockmann.com
Facebook: facebook.com/StockmannCOM
Instagram: @stockmanncom
E-post (feedback/information): some@stockmann.com