Stockmann Itis

Stockmanns varuhus har verkat på Bulevarden i Itis köpcenter sedan 1992. Med ombyggnaden av köpcentret år 2013 har också varuhuset förnyats och det nya Stockmann Itis öppnade sina dörrar i östra ändan av det ombyggda köpcentret.

Det är enkelt att hitta till Stockmann Itis och bilburna kunder har det enklare än någonsin. Stockmann Itis betjänar på tre våningsplan och de har direkt hissförbindelse till alla fem parkeringsplan med gratis parkering.

 

Adress

Östergatan 1  |  PB 220  |  00930 Helsingfors

Öppettider

 

Stockmann kundtjänst

+358 (0)9 1211 (norm. lna/msa)

Ta kontakt