Parkering

Åbo

Stockmann Aimo Park

Aimo Parks egna sidor »

In- och utfart från Kristinegatan. Parkeringshallen är 1,9 meter hög.

Öppettider

mån–fre 7.00–21.30
lör 7.30–19.30
sön 10.00–19

Priser

1,50/30 min.
Nattparkering 1,-/h  

 

Betalningsmedel

Kontant | Mastercard Credit & Debit | Visa & Visa Electron | American Express | Diners Club

 

Förnyad parkeringsförmån för stamkunder 

Parkera för enkla köp! I det förnyade stamkundsprogrammet får stamkunder på nivåerna 3–6 en förmån som motsvarar 1 timmes parkering. Förmånen beviljas på ett köp som överskrider 20 euro. Du får förmånen vid Stockmanns kassa i anslutning till köpet, när du visar upp din parkeringsbiljett och ditt stamkundskort i appen MyStockmann. Du får parkeringsförmånen under samma dag.

Läs mer om förmånen

 

För rörelsehindrade tre timmar gratis parkering

Parkeringskortet som berättigar till en 3-timmars gratis parkering fås i kontrollen (2P vån.) mot uppvisande av parkeringstillstånd för handikappade.

sahkoautot2y_200

Elbilens laddplats

Stockmann och Aimo Park bjuder på laddning för laddningsbara elbilar för priset av normal parkering.