Villkor för beställning och leverans

Beställningar

Beställningarna skickas per e-post till adressen yritysmyynti@stockmann.com. Förfrågningar per telefon (09) 121 3585 vardagar kl. 9–16. Beställningarna levereras till mottagaren enligt överenskommen tid och leverans.

 

Pris

Priserna gäller enligt rådande avtal. Ifall någon produkt i beställningen inte finns tillgänglig har Stockmann rätt att ersätta med en motsvarande produkt i samma prisgrupp eller lämna bort produkten från leveransen. Bägge parter kommer överens om en ersättande produkt. Stockmann har rätten att avstå från att leverera en produkt på goda grunder. I priset ingår moms 24 % eller 14 %. Presentkortens moms 0 %. I leveransavgifterna ingår moms 24 %.

 

Leverans

Leveranssättet meddelas i samband med beställningen. Leveransavgifter enligt leveranssätt. Leveransavgifterna betalas i samband med beställningen. Vi levereras huvudsakligen i Finland.

 

Leveranstid

Beräknad leveranstid är 1–3 vardagar från det att beställningen mottagits beroende på lagersaldot eller beroende på avtal.

  • avhämtning i varuhuset minst 1 vardag
  • leverans minst 2 vardagar

 

Granskning av beställningen och reklamation

Kunden bör granska beställningen direkt efter att den är mottagen. Vänligen kontakta företagstjänsten per telefon (09) 121 3585 eller e-post yritysmyynti@stockmann.com om beställningen är bristfällig. Reklamation skall göras inom 8 dygn efter att beställningen är mottagen.

 

Garanti

I Företagsköpet har produkterna begränsad garanti. Ifall produkten har en garanti som tillhör företagskunden får kunden ett garantibevis med produkten.

 

Fakturering

Vi godkänner kreditkort som betalmedel.

 

Avbeställning och förändring

En avbeställning och förändringar i beställningen bör göras omedelbart, senast 1 dygn efter att beställningen blivit bekräftad, dock före leverans och fakturering.

 

Äganderätt

Äganderätten för produkten tillhör kunden då beställningens hela summa är betald.

 

Kundmeddelanden

Stockmann Företagstjänst kan skicka meddelanden till sina kunder. Genom att godkänna Företagstjänstens beställnings- och leveransvillkor godkänner kunden även mottagning av kundmeddelanden. Kunduppgifterna och leveransadressen lagras i Stockmanns kundregister under rådande kundförhållande.

 

Förändring av villkor

Stockmann har rätt att ändra beställnings- och leveransvillkorna för Företagstjänsten genom att publicera de nya villkorna på nätsidan.

 

Force majeure

Stockmann ansvarar inte för dröjsmål och skador som beror på hinder som står utanför företagets påverkningsmöjligheter, som det rimligen inte har kunnat förutse och vars följder det inte kan undvika. Oöverstigliga hinder anses vara bl.a. arbetsstridsåtgärder, personalens insjuknande, import- och exportförbud och störningar i transportkedjan.  Om det oöverstigliga hindret fortgår i mer än tre månader har såväl Stockmanns nätbutik som kunden rätt att häva beställningarna utan skadeersättnings- eller dröjsmålsföljder.