Dataskydd

Stockmann tryggar säkerheten då du handlar i nätbutiken.

De kunduppgifter du uppger i samband med din beställning är konfidentiella och vi överlåter dem inte till tredje part.

Förbindelsen mellan Stockmanns och kundens dator skyddas med hjälp av SSL/TLS-skydd. SSL/TLS skyddar datatrafiken så att en utomstående part genom att följa med förbindelsen inte kommer åt att se eller ändra på konfidentiella uppgifter. Bland annat de finländska nätbankerna och andra nättjänster som kräver säkra förbindelser förlitar sig på SSL/TLS-skyddstekniken.

Kreditkortsbetalningar i Stockmanns nätbutik skyddas av identifieringssystemen Verified by Visa och MasterCard SecureCode för att trygga betalningstransaktionen. Av säkerhetsskäl lagras aldrig betalningskortets kortnummer. På det här viset kommer ingen åt att missbruka dina uppgifter senare.

 

Stockmanns marknadsföringspraxis

Kundkommunikation

Eftersom du är Stockmannkund kan det hända att vi skickar meddelanden till dig eller kontaktar dig i frågor som gäller kundrelationen. Då använder vi dina kontaktuppgifter och andra personuppgifter för att hålla kontakt med dig. Vår kommunikation kan till exempel handla om förändringar i våra tjänster, villkor eller dataskyddspraxis eller leveranser av varor eller tjänster som du beställt. För att upprätthålla kundrelationen kan det hända att vi kontaktar dig utifrån de kontaktuppgifter som du lämnat till oss. I allmänhet kommunicerar vi med våra kunder per e-post, men i viktiga eller brådskande ärenden kan vi kontakta kunder per sms eller telefon. Ibland kan vi också skicka brev. Du kan dessutom få meddelanden via mobilappen MyStockmann eller din profil om du loggat in i MyStockmann via vår webbplats.

Man kan inte förbjuda kommunikation relaterad till kundrelationen så länge kundrelationen gäller.

 

Direktmarknadsföring baserad på kundrelationer

Som Stockmannkund kan du få direktmarknadsföringsmeddelanden i form av e-post, sms eller push-meddelanden om vi i samband med beställningar eller inköp fått dina kontaktuppgifter och informerat dig om att vi kan använda dessa uppgifter för direktmarknadsföring. Sådan digital marknadsföringskommunikation anknyter till liknande produkter och tjänster som du redan köpt hos Stockmann. Digital direktmarknadsföring baserad på kundrelationer kan också handla om kundförmåner, till exempel unika, exklusiva specialerbjudanden och förmåner för våra befintliga kunder.

Direktmarknadsföring baserad på kundrelationer förutsätter inte nödvändigtvis förhandssamtycke av kunden, men kunden har rätt att förbjuda sådan direktmarknadsföring. Det är lätt att förbjuda sådan marknadsföring till exempel via länken i e-postmeddelandet, genom att kontakta Stockmanns kundtjänst eller ändra kommunikationsinställningarna efter inloggning på MyStockmann-kontot. Om du loggar in på ditt konto på vår webbplats kan du också i övrigt ändra kommunikationsinställningarna enligt dina preferenser.

Vi kan skicka digitala direktmarknadsföringsmeddelanden som baserar sig på kundrelationen.

 

Direktmarknadsföring baserad på samtycke

Kunder kan ge sitt samtycke till digitala direktmarknadsföringsmeddelanden till exempel genom att prenumerera på Stockmanns nyhetsbrev eller i samband med registrering, beställning eller marknadsföringskampanjer. Samtycke som inte baserar sig på prenumeration av nyhetsbrev ges i allmänhet genom att man kryssar för en ruta. Digital marknadsföring baserad på samtycke innehåller i allmänhet information om nya produkter, erbjudanden och kampanjer. Dessa meddelanden kan skickas varje vecka.

Du kan när som helst förbjuda digital marknadsföring baserad på samtycke. Du kan göra det till exempel via länken i e-postmeddelandet, genom att kontakta Stockmanns kundtjänst eller, om du är kund, ändra kommunikationsinställningarna efter inloggning i MyStockmann-nättjänsten.

 

Direktmarknadsföring per post

Vi kan posta direktmarknadsföringsbrev till en kund om kunden inte uttryckligen förbjudit det.

 

Administration av kommunikationsinställningar för direktmarknadsföring

Vi strävar efter att skicka relevanta och intressanta marknadsföringsmeddelanden. I detta syfte kan du själv administrera dina kommunikationsinställningar på ditt MyStockmann-konto på vår webbplats. Du kan välja intresseområden, hur du får meddelanden och vilken typ av meddelanden du vill få. Du kan också när som helst ändra inställningarna och begränsa marknadsföringsmeddelandena.

 

Profilering och automatiserat beslutsfattande i Stockmanns digitala marknadsföring

Med profilering avses automatisk behandling av personuppgifter, där man med hjälp av personuppgifter bedömer till exempel en persons preferenser eller intresseområden. Stockmann använder profilering för att inrikta direktmarknadsföring och reklam. I profileringen kan man utnyttja uppgifter som kunderna själva lämnat, såsom intresseområden och kön, eller information som insamlats med hjälp av kakor, dvs. det som intresserat besökare på Stockmanns webbplats. Användningen av kakor baserar sig på besökarens samtycke. Läs mer om Stockmanns praxis för kakor här. Användning av information som insamlats på annat sätt än med hjälp av kakor baserar sig i synnerhet på Stockmanns berättigade intresse. Du har rätt att motsätta dig behandlingen av sådana personuppgifter som sker på basis av vårt berättigade intresse (inklusive profilering i marknadsföringssyfte).

Med hjälp av profilering strävar vi efter mer relevant, personlig och intressant marknadsföring. Utifrån ditt kön kan vi till exempel marknadsföra sådana klädkollektioner som du enligt vår bedömning kan tänkas vara intresserad av.

Den profilering som Stockmann använder i marknadsföringen omfattar inte sådant automatiskt beslutsfattande som medför rättsverkningar eller andra motsvarande konsekvenser för personer.

 

Inriktning av marknadsföring baserad på kunduppgifter i sociala medier

I sociala medier och på externa webbplatser kan vi inrikta marknadsföringen med hjälp av kakor och även kunduppgifter.

På basis av vårt berättigade intresse kan vi använda dina kunduppgifter i digital marknadsföring, till exempel genom att utnyttja anpassade målgrupper på Facebook. Med anpassade målgrupper avses att marknadsföringen inriktas utifrån kunduppgifter på Facebook, dess andra tjänster eller i Facebooks partnerskapsnätverk till sådana Stockmannkunder som också är på Facebook. En anpassad målgrupp bildas så att man utifrån kundens namn, e-postadress och/eller telefonnummer skapar en krypterad identifierare som jämförs med Facebooks krypterade identifierare. På detta sätt kan man inrikta marknadsföringen till kunder eller helt nya målgrupper vars profiler liknar kundernas. Vid inriktningen av marknadsföringen iakttas Facebooks praxis. När Stockmann bedriver digital marknadsföring med hjälp av anpassade målgrupper är det Facebook som behandlar Stockmanns personuppgifter. Motsvarande digital marknadsföring baserad på kunduppgifter kan också bedrivas i andra reklamnätverk.

Om du är på Facebook och vill avbryta inriktningen av marknadsföringen på Facebook eller ändra dina reklaminställningar kan du göra det på Facebooks webbplats här.

 

Inriktning av marknadsföring i sociala medier och på webbplatser med hjälp av kakor

I inriktningen av digital marknadsföring och information på webbplatser och i sociala medier används ofta kakor eller motsvarande tekniker samt reklamhanteringssystem. Läs mer om Stockmanns användning av kakor här.

Med hjälp av kakor kan vi inrikta innehåll och reklam på Stockmanns webbplats, externa webbplatser och i sociala medier till exempel utifrån det du varit intresserad av när du besökt Stockmanns webbplats eller på basis av dina demografiska uppgifter (till exempel ålder och kön). Information som insamlats med hjälp av kakor kan kombineras med andra kunduppgifter för att inrikta marknadsföringen. Användningen av kakor i marknadsföringen förutsätter i regel samtycke, vilket vi ber om av besökare med hjälp av verktyget för hantering av kakor på vår webbplats. Om du vill förbjuda reklam som inriktas med hjälp av kakor eller ändra inställningarna för kakor kan du göra det med verktyget. När du ändrar dina inställningar får vi veta att du inte längre vill att Stockmann använder kakor för att inrikta och mäta marknadsföringen.

 

Användning av identifieringsfiler s.k. kakor (cookies)

Stockmanns nätsidor använder identifieringsfiler s.k. kakor (cookies) för att kunna betjäna kunderna på bästa sätt. Kakor används allmänt inom näthandeln och i samband med andra tjänster på nätet. De är små identifieringsfiler som överförs från servern till användarens dator under datasessionen för att nätbutiken skall kunna fungera på bästa sätt. Kakor samlar uppgifter som används för statistiska ändamål t.ex. för att följa med antalet kunder som besöker nätbutiken. De används även för riktad marknadsföring i samarbete med tredje parters tjänster. Kakor belastar inte kundens dator och syns inte på skärmen under besöket i nätbutiken.

Då du besöker våra nätsidor kan du antingen godkänna alla kakor, en del av dem eller endast de absolut nödvändigaste. De absolut nödvändiga kakorna måste alltid godkännas.

 

– Godkänn alla kakor

När du godkänner alla kakor ger du Stockmann lov att samla in information med hjälp av dem. Informationen används för att följa med antalet besökare i nätbutiken och för riktad marknadsföring.

 

– Marknadsföring

Med hjälp av analys som baserar sig på användardata har vi möjlighet att skapa lämpliga målgrupper till vilka vi kan rikta den mest relevanta informationen. Dylik information kan vara t.ex. reklam eller annan information som intresserar målgruppen.

Med hjälp av målgrupper kan vi rikta vår reklam även i andra parters tjänster. Den här kan t.ex. betyda att användaren ser Stockmanns reklam även på andra nätsidor. Vi överlåter inte våra målgrupper eller andra kunduppgifter till utomstående parter och reklam som syns i utomstående parters tjänster används endast till Stockmanns ändamål.

Vi kan även bilda målgrupper tillsammans med våra samarbetspartner som baserar sig på användardata från utomstående nätsidor. I dylika fall försäkrar vi oss alltid om att även partnern har rätt att överlåta andvändardata åt Stockmann.

Google

Uppföljning och riktande av reklamens effektivitet (inklusive remarketing)

Läs mera om hur Google använder den information som samlas in och hur du kan ändra på inställningar för riktad reklam.

https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Facebook

På stockmann.com använder vi Facebook Custom Audience-verktyget. Då du besöker vår nätsida uppstår det en s.k. remarketing-kod mellan din egen och Facebooks server. Med hjälp av koden får Facebook information om att din IP-adress besökt vår nätbutik. Facebook kan koppla ihop ditt besök i vår nätbutik med ditt användarkonto och vi kan använda denna information i vår reklam på Facebook. Stockmann har inte tillgång till information angående en enskild individs agerande.

Mera information om hur Facebook samlar in och använder data, information om dina rättigheter samt möjligheterna till att skydda din integritet hittar du i Facebooks Datapolicy.

Om du så önskar kan du förbjuda användningen av Facebook Custom Audience-verktyget i Facebooks reklaminställningar.

Criteo

Retargeting betyder att du i reklamer på andra nätsidor kan se en produkt eller andra relaterade produkter du nyligen tittat på i vår nätbutik. Läs mera om hur Criteo använder den data som samlas in samt om hur du kan ändra på inställningarna för riktad reklam.

https://www.criteo.com/privacy/

Salesforce Audience Studio (DMP)

Med hjälp av Data Management Platform (DMP)-systemet kan vi skapa målgrupper baserade på olika datakällor såsom en nätsidas besökardata eller data ur ett kundinformationssystem (CRM). Målet är att rikta den mest relevanta och intressanta informationen till målgrupperna. Riktad information kan visa sig för besökaren som intressant information i en nätbutik eller som reklaminnehåll i olika medier.

Läs mera om hur du reglerar insamling av information (opt-out choices):

https://www.salesforce.com/products/marketing-cloud/sfmc/audience-studio-consumer-choice/

 

– Preferenser

Det finns kakor som tillåter en nätsida att lagra information om användarens preferenser. Dylika kakor ändrar på nätsidans utseende och beteende t.ex. språkval eller besökarens position.

 

– Statistik

Statistiska kakor hjälper nätsidans ägare att förstå hur användarna fungerar i växelverkan med nätsidan genom att samla in och rapportera data anonymt. Dylika kakor samlar in information som används för att skapa statistik t.ex. om trafik på nätsidan och för riktad reklam inom en tredje parts tjänster. Exempel på dylika tjänster är Google Analytics och Facebook.

 

– Nödvändiga kakor

Nödvändiga kakor gör nätsidan funktionsduglig genom att tillåta basfunktioner såsom navigering på sidan och användning av nätsidans skyddade områden. Nätsidan fungerar inte ordentligt utan dessa kakor.

 

Säkerhetsinstruktioner för kunder

Du kan skapa ett personligt användarnamn och lösenord i Stockmanns nätbutik. Du är skyldig att skydda ditt lösenord så att ingen utomstående part kommer åt det. Om du gör uppköp på en dator som är i gemensamt bruk se då till att du inte sparar ditt användarnamn eller lösenordet i webbläsarens minne. Det lönar sig att tömma webbläsarens cache-minne genast efter att du använt datorn. Kom även ihåg att logga ut och stänga av webbläsaren då du slutar använda internet. Det här garanterar att nästa användare inte kan se de nätsidor du besökt.