Firststamkunder

Stockmann Firstkunder får alltid njuta av det bästa Stockmann kan erbjuda. Stockmann Firstkunderna får utöver alla nuvarande stamkundsförmåner och Exclusiveförmåner värdefulla tilläggsförmåner – utan att glömma en gnutta lyx.

Du blir Firstkund genom att koncentrera inköpen till Stockmannvaruhusen så att de överstiger 5.000 euro per år. Firstkundrelationen gäller tre år åt gången.

Inköp i Stockmann varuhusen som betalas med Stockmann Mastercard kreditfunktionen räknas till dubbelt värde i dina årsinköp och även uppköp utanför Stockmann-enheterna som betalas med kreditfunktionen räknas till dina sammanlagda årsinköp f.o.m. januari 2018.

 

Förmåner för Firststamkunder

Nytt! Caféförmåner i varuhus

Förmåner med First-kortet av våra kaffepartners – stanna på kaffe i samband med shoppingen! Du får förmånen genom att visa ditt First-kort.
Läs mer

 

Stockmann Magazine hem per post

Som First-stamkund får du Stockmann Magazine skickad hem per post tre gånger i året! Stockmann Magazine utkommer i mars, september och november.

 

Stockmann First Lounge

First Lounge stänger 1.9 – håll ögonen öppna gällande förnyade förmåner!

Vi förnyar Stockmanns stamkundsprogram, och i samband med detta stänger First Lounge 1.9.2019. Våra cafépartners i varuhusen erbjuder även fortsättningsvis förmåner till First-kunder. Vi berättar mera om förnyelserna senare – håll ögonen öppna!  

 

Vi förnyar Stockmanns stamkundsprogram, och i samband med detta stänger First Lounge 1.9.2019. Våra cafépartners i varuhusen erbjuder även fortsättningsvis förmåner till First-kunder. Vi berättar mera om förnyelserna senare – håll ögonen öppna!

Stockmann First Lounge finns på sjunde våningen i varuhuset i Helsingfors centrum. Firstkunderna kan besöka den trivsamma Loungen när som helst under varuhusets öppettider och koppla av en stund, läsa dagens tidningar, surfa på nätet, njuta av något läskande eller fråga mer om våra produkter eller tjänster. Stockmann First kundchefen ansvarar för trivseln och tjänsterna i lokalerna. Stockmann First Lounge, öppen under varuhusets öppettider.

Stockmann First -team finns till First-kundernas tjänst alltid då varuhuset är öppet, antingen i First Loungen i varuhuset i Helsingfors centrum eller per telefon. Teamet hjälper i alla frågor gällande First-programmet och gällande varuhusens produkter och tjänster.

Firstkunder under 18 års ålder är välkomna endast tillsammans med en förälder.

Stockmann First Lounge, tfn. (09) 121 4321.

 

Experttjänster

Stockmann First-team står till Firstkundernas tjänst alltid när varuhuset är öppet, antingen i First Lounge i varuhuset i Helsingfors centrum, per telefon eller per e-post. Av dem får Firstkunderna mer information om Firstkundrelationen samt om produkter och tjänster på Stockmann.

 

Gratis leverans för nätbutiksuppköp

First-kunder får gratis standardleverans (värde 6,90 euro) för nätbutiksbeställningar

 

First shoppingdag

Två gånger per år ordnas en First-shoppingdag, då stamkunder på First-nivå under en valfri dag får 20 % förmån i varuhusen och i nätbutiken. Tidpunkten för First-shoppingdagarna år 2019 bekräftas senare, och First-kunderna får en personlig inbjudan.

 

 

Personlig förmögenhetsförvaltning och större valfrihet

Nordea erbjuder Stockmann Firstkunder personlig betjäning i frågor som gäller förmögenhetsförvaltning. Firstkunderna är välkomna att ta del av Nordea Private Banking- eller Premiumtjänsterna, allt efter behov och förmögenhet. En expert gör upp en plan för förmögenhetsförvaltning på basis av en grundlig kartläggning.

Stockmann First Mastercard-kortet ger allt större frihet och mer flexibilitet eftersom det är möjligt att ansöka om en kreditlimit på upp till 25 000 euro. För varje parallellkort kan man bestämma en individuell kreditgräns.

Du betalar ingen uppläggnings- eller årsavgift för kortet. Den effektiva årsräntan beräknad på en kredit på 1 500 euro är 15,69 %. Beräkningen baserar sig på 3 månaders Euriborränta (06/2018) + 10,0 % och kontoavgiften på 3,50 euro per månad har beaktats. Kreditlimiten för Stockmann First Mastercard-kortet är 500–25 000 euro. Krediten gäller tillsvidare och kreditgivare är Nordea Finans Finland Ab.

 

Våra samarbetspartners erbjuder förmåner

Läs mer om förmåner från våra samarbetspartners »