Stockmann-sovelluksen käyttöehdot

Nämä käyttöehdot koskevat Stockmann Oyj Abp:n (myös ”palveluntarjoaja” tai ”Stockmann”) Stockmann -nimistä mobiilisovellusta (myös ”mobiilisovellus” ”sovellus” tai ”palvelu”). Palvelun omistaa ja tarjoaa Stockmann Oyj Abp, Takomotie 1-3, 00380 Helsinki, Y-tunnus: 0114162-2.
Ehdot muodostavat sopimuksen palvelun käyttäjän (myös ”asiakas”) ja Stockmannin välillä, ja määrittelevät asiakkaan ja Stockmannin palvelua koskevat oikeudet ja velvollisuudet.
Sovelluksen tarkoituksena on lähettää asiakkaalle kanta-asiakkuuteen liittyvää tietoa, etuja ja tarjouksia, uutisia sekä muuta sisältöä ja markkinointia. Lataamalla sovelluksen asiakas hyväksyy, että Stockmann lähettää asiakkaalle palvelun välityksellä sähköistä suoramarkkinointia kuten tarjouksia ja tietoja tapahtumista.

Palvelun käyttäjän tulee olla vähintään 15-vuotias.

Sovelluksen lataaminen tai palvelun käyttäminen on osoitus siitä, että asiakas hyväksyy kulloinkin voimassa olevat ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä sekä palvelussa erikseen annettavia ehtoja ja ohjeita.
Stockmann voi muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa harkintansa mukaan. Ehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu palvelussa. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen muutetut ehdot, mikäli hän jatkaa palvelun käyttöä muutosilmoituksen jälkeen.

 

Mobiilisovellus

Palvelu on Stockmannin kanta-asiakkaille ja ei kanta-asiakkaille suunnattu asiakassovellus, joka sisältää kanta-asiakkuuteen liittyvää tietoa ja etuja sekä Stockmann-tavarataloon liittyviä palveluja ja tapahtumia.

Palvelun tarkoituksena on lähettää asiakkaalle tarjouksia, uutisia, etuja sekä muuta sisältöä ja markkinointia sekä tarjota sähköisen asiointikanavan tiettyihin Stockmann-tavaratalon palveluihin.

Palvelun käyttöönotto ei vaadi rekisteröitymistä, mutta vain rekisteröityneellä asiakkaalla on pääsy mm. kanta-asiakaskertymän sisältäviin tietoihin, etuihin ja tavaratalossa asiointiin liittyviin sähköisiin palveluihin. Rekisteröityminen tapahtuu Stockmann kanta-asiakaskortin numerolla ja edellyttää sähköpostiosoitteen ilmoittamista.

Asiakas hyväksyy, että palvelun käyttäjäksi rekisteröitymisen ja palveluun kirjautumisen jälkeen palvelu on hänen käytössään ilman erillistä uutta kirjautumista aina siihen saakka, kunnes hän poistaa sovelluksen laitteestaan. Asiakkaan tulee säilyttää huolellisesti laitetta, jolla hän on kirjautuneena palveluun. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesta säilyttämisestä ja salassapidosta ja kaikesta tunnuksillaan tapahtuvasta asioinnistaan palvelussa.

Asiakas sitoutuu ilmoittamaan Stockmannille välittömästi, mikäli epäilee tai havaitsee käyttäjätunnustaan käytettävän väärin. Stockmannilla on tällöin oikeus estää palvelun käyttäminen asiakkaan käyttäjätunnuksella.

Sovelluksessa on toiminnallisuus, jonka avulla rekisteröitynyt kanta-asiakasohjelman pääkortinhaltija voi tarkistaa kuluvan vuoden ostoskertymänsä. Sovelluksessa näytettävä ostoskertymä päivittyy Stockmann-yksiköiden ostosten osalta päivittäin ja Stockmann-yksiköiden ulkopuolisten ostosten osalta kuukauden välein. Sovelluksessa kulloinkin näkyvä ostoskertymä on siten suuntaa-antava. Stockmann rinnakkaiskortinhaltija voi rekisteröityä sovellukseen, mutta hän ei näe ostoskertymää.

 

Mobiilisovelluksen käyttäminen

Stockmann myöntää asiakkaalle näissä ehdoissa määritellyn rajoitetun, peruutettavissa olevan, ei-yksinomaisen ja henkilökohtaisen oikeuden käyttää palvelua ja sen sisältöä ainoastaan näiden ehtojen ja palvelussa mahdollisesti erikseen annettavien ehtojen ja ohjeiden mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus käyttää palvelua ja sen sisältöä ainoastaan asiakkaan omaan, ei-kaupalliseen käyttöön.
Asiakas ei saa muokata tai jäljentää palvelua tai sen sisältöä taikka niiden osaa. Asiakkaalla ei myöskään ole oikeutta sellaisenaan tai muokattuna jakaa, levittää, välittää, esittää julkisesti tai muulla tavoin saattaa palvelua tai sen sisältöä yleisön saataviin, ellei siihen ole näissä ehdoissa nimenomaisesti annettu lupaa.
Asiakas ei saa käyttää palvelua näiden ehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti.

 

Palveluntarjoajan vastuu

Stockmann pidättää oikeuden muokata tai muuttaa palvelua sekä lopettaa tai sulkea palvelun milloin tahansa osittain tai kokonaan ilman erillistä ilmoitusta käyttäjille.
Stockmann vastaa siitä, että kaikki palvelussa esitettävä sisältö (kuvat yms.) on Suomen lakien mukaista.
Palvelu sisältöineen tarjotaan asiakkaalle ”sellaisena kuin se on”. Stockmann ei vastaa palvelussa välitettävien tietojen tai sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista.
Stockmann pyrkii pitämään palvelun asiakkaan käytettävissä jatkuvasti ja häiriöittä. Stockmann ei kuitenkaan takaa, että palvelu on asiakkaan käytettävissä keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti tai virheettömästi.
Stockmann ei voi taata palvelun, sen sisällön tai palvelun kautta välitettävien tietojen tietoturvaa, eikä vastaa siitä, että palvelun kautta lähetettävät sähköiset tiedotteet eivät sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Stockmann ei myöskään vastaa asiakkaan palvelun välityksellä lähettämistä tai vastaanottamista taikka lähettämättä tai vastaanottamatta jääneistä tiedoista tai sisällöstä.
Palvelu ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa ja se voi olla saatavilla vain tietyillä kielillä. Palvelu, sen toiminta tai jotkut ominaisuudet voivat olla riippuvaisia käytettävien laitteiden yhteensopivuudesta, verkkoyhteyksistä, ja sisällön formaateista.
Stockmann ei vastaa tässä sovelluksessa olevien muiden palvelujentarjoajien verkkosivuille tai muihin palveluihin ohjaavien linkkien sisältämistä palveluista ja niillä olevasta markkinoinnista tai muusta tiedosta.
Sovelluksen kautta toteutettavasta markkinoinnista ja mainonnasta vastaa kutakin tuotetta tai palvelua markkinoiva ja mainostava taho.
Stockmann ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista, mukaan lukien liiketoiminnan, sopimuksen, tuoton tai tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot, jotka johtuvat palvelun tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä taikka näistä ehdoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeudenloukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka Stockmannille olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Kaikissa tapauksissa Stockmannin vastuu rajoittuu aina korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

 

Henkilötietojen käsittely

Stockmann huolehtii asianmukaisesti asiakastietojen käsittelystä ja säilyttämisestä. Stockmannin tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä tarkemmin.

 

Evästeet ja paikkatiedot

Stockmann käyttää palvelussa evästeitä (myös ns. Cookie). Eväste on pieni palvelussa asioinnin yhteydessä internet-selaimeen (esimerkiksi Internet Explorer) tallennettava tekstitiedosto, joka mahdollistaa palvelussa vierailevien asiakkaiden (myös ns. kävijä) seurannan.
Evästeiden mahdollistaa esimerkiksi palvelun käyttäjämäärien ja muiden palvelun käyttöön liittyvien tietojen käsittelyn. Saatujen tietojen avulla Palvelun toimintaa voidaan analysoida ja kehittää asiakkaalle paremmaksi ja yksilöidymmäksi. Evästeiden käyttö mahdollistaa myös erilaisen yhdistelmätiedon laatimisen palvelua käyttävistä asiakkaista.
Lisäksi kerätyn tiedon avulla asiakkaalle voidaan kohdentaa häntä todennäköisesti kiinnostavaa markkinointia palvelussa sekä palvelun ulkopuolella esimerkiksi uudelleenmarkkinointia (retargeting) hyödyntämällä.
Evästeiden käyttö on turvallista ja ne eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden käytön voi niin halutessa kytkeä pois internet-selaimen asetuksista, mutta evästeiden poiskytkeminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun asianmukaiseen toimintaan. Suosittelemme aina evästeiden käyttöä palvelussa parhaan palveluelämyksen vuoksi.
Palvelun hyödyntäminen edellyttää sijaintitietojen  käsittelyä. Käyttääkseen palvelua asiakkaan tulee hyväksyä, että Stockmann voi käsitellä asiakkaan sijaintitietoja palvelun tarjoamisen ja hyödyntämisen edellyttämässä laajuudessa. Stockmann ei käsittele sijaintitietoja muihin kuin niihin ilmoitettuihin tarkoituksiin, joihin asiakas on antanut suostumuksensa, minkä jälkeen sijaintitiedot hävitetään. Sijaintitietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

 

 

Immateriaalioikeudet

Kaikki palvelussa esitetyt kuva- ja tekstimateriaalit (tuotekuvat, tekstit, videot, logot, taulukot) ovat Stockmannin ja/tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta. Tekijänoikeuksilla suojatun kuva- ja tekstimateriaalin luvaton käyttö tai kopiointi on kielletty. Stockmann ei myönnä asiakkaalle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin.

 

Muut ehdot

Näiden ehtojen lisäksi palveluun sovelletaan asiakkaan erikseen hyväksymiä kanta-asiakasjärjestelmän ehtoja.
Mobiilisovellus saatetaan asiakkaan saataville esimerkiksi Applen App Storen tai muiden sovelluskauppojen kautta, ja siihen sovelletaan näiden ehtojen lisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan ehtoja. Asiakasta kehotetaan tutustumaan Applen ehtoihinennen palvelun käyttöönottoa.
Asiakkaan tulee myös huomioida verkko-operaattorien, laitevalmistajien sekä muiden kolmansien osapuolien asettamat ehdot, jotka saattavat olla edellytyksenä palvelun käyttämiselle.

 

Palveluntarjoaja

Stockmann Oyj Abp
Y-tunnus 0114162-2
Osoite:
Takomotie 1-3
00380 Helsinki
Puhelin: +358 (0) 9 1211
Sähköposti: kanta-asiakas@stockmann.com

 

Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Palvelun käyttämiseen ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä.
Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomessa. Kuluttaja-asiakas voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa mukaan määräytyvän toimivaltaisen käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.