Stockmann Oyj Abp:n pr-rekisteri

Päivitetty: 22.1.2018

Yhdistetty rekisteriseloste- ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Rekisterinpitäjä

Stockmann Oyj Abp
Y-tunnus 0114162-2

Osoite:
Takomotie 1-3
00380 Helsinki
Puhelin: +358 (0) 9 1211
Sähköposti: PR@stockmann.com

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Carita Segersven, Marketing Specialist

Rekisterin nimi

Stockmann Oyj Abp:n PR-rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tapahtumiin, tuotteista viestimiseen, yhteistyötarjouksiin, yhteistyöhön ja yhteydenpitoon liittyviin toimenpiteiden yhteydessä.

Rekisterin tietosisältö

Nimi, syntymäaika, sukupuoli, yhteystiedot, yrityksen nimi, Y-tunnus, yrityksen yhteystiedot, laskutusosoite, blogin tai sivuston tiedot, toimiala, kuvaus toimialasta, lehdistökortin tiedot, kiinnostuksen kohteet.

Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteyshenkilöiltä tapahtumissa, tapaamisissa ja yhteydenotoissa kerätyt yhteystiedot, blogien tai sivustojen yhteydenottopyyntötietojen kautta saadut tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

PR -rekisterin tietoja ei luovuteta Stockmann -konsernin ulkopuolelle, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa tai perintään liittyvissä asioissa.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus

Rekisteriin kuuluvalla henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti esitettäessä on henkilöllä oltava mukana henkilöllisyystodistus.

Stockmann vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti.

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin tai markkina- ja mielipidetutkimuksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.