Välkommen att shoppa tryggt

På Stockmann gör vi vårt yttersta för att våra kunder och vår personal ska känna sig trygga i våra varuhus. Kolla våra tips för att shoppa tryggt här.

Vi vill agera ansvarsfullt och för vår del minska risken av att sprida coronaviruset, även nu när begränsningarna har börjat lyftas.  Vi har ökat hygienåtgärderna i varuhusen och personalen uppmärksammar speciellt god handhygien. Vi rekommenderar bruket av betalkort och kontaktlösa betalmedel istället för kontanter.

Sammandrag av säkerhetsåtgärder på Stockmann under COVID-19

 

Rekommendation på användning av munskydd i Stockmann-varuhus

Vi rekommenderar användning av munskydd i våra varuhus av både kunder och personal. Låt oss ta hand om varandra.

Vi förstår att användning av munskydd inte är möjligt för alla t.ex. på grund av hälsoskäl. Vi litar på att våra kunder agerar ansvarsfullt i det rådande läget. Ett tryggt alternativ för shopping är vår nätbutik som betjänar 24/7.

 

SHOPPA TRYGGARE PÅ STOCKMANN

Värna om hälsan
Besök oss endast när du känner dig helt frisk. Stockmann.com betjänar dygnet runt och levererar varor även direkt till din hemadress.

Använd munskydd
Vi rekommenderar användning av munskydd i våra varuhus av både kunder och personal.

God handhygien
Tvätta händerna noga och använd handsprit. Vid ingångarna och kassorna finns handsprit för kunder. Vi har även betonat vikten av god handhygien för personalen.

Lämpliga avstånd
Vi har installerat plexiglas vid alla Stockmanns kassor för att förbättra säkerheten. Vänligen beakta lämpliga säkerhetsavstånd till andra.

Låt oss ta hand om varandra!