Villkoren för det förnyade MyStockmann-programmet

1. PRINCIPERNA I MYSTOCKMANN-PROGRAMMET

Med MyStockmann-program avses i dessa villkor Stockmann Oyj Abp:s stamkundsprogram i Finland (MyStockmann) och med MyStockmann-kund privatpersoner som anslutit sig till detta program. MyStockmann-programmet är ämnat endast för privatpersoner. MyStockmann-kunder får i Stockmann-varuhusen och -nätbutiken, samt hos samarbetspartners förmåner på produkter och tjänster. MyStockmann-applikationen är en mobilapplikation, som kan laddas ner från AppStore och Google Play. MyStockmann-programmet är avgiftsfritt.

 

2. ANSLUTNING TILL MYSTOCKMANN-PROGRAMMET

MyStockmann-medlemskapet är personligt. Varje person som fyllt 15 år kan bli MyStockmann-kund. En 15–17-årig ansökande behöver en vårdnadshavares godkännande och kan ansöka om MyStockmann-medlemskap vid varuhusens servicetjänster tillsammans med vårdnadshavaren. Alla nya MyStockmann-kunder ska ha en giltig e-postadress och ett giltigt telefonnummer. Stockmann kommunicerar om ärenden gällande MyStockmann-medlemskapet i huvudsak per e-post, såsom till exempel nya MyStockmann-förmåner eller nya egenskaper i applikationen. MyStockmann-kunden är själv ansvarig för att uppdatera sin e-postadress och sina kontaktuppgifter.
Innan kunden ansluter sig till MyStockmann-program ska kunden bekanta sig med informationen gällande behandlingen av personuppgifter och MyStockmann-programmets villkor.
Man kan bli stamkund genom MyStockmann-applikationen, stockmann.com-nätsidan, i varuhuset eller genom att ringa kundtjänsten. Efter det får kunden ett MyStockmann-nummer antingen i applikationen, på nätsidan, av personalen i varuhuset eller per e-post efter samtalet till kundtjänsten.
Bolag, koncerner, organisationer, andra gemenskaper eller sådana som gör kommersiella eller centraliserade inköp är inte berättigade till MyStockmann-medlemskap. Man kan inte utnyttja MyStockmann-medlemskapet för återförsäljning eller för vinst.

 

3. ANSÖKNING OM STOCKMANN MASTERCARD-KORT

Man kan ansöka om ett Stockmann Mastercard-kreditkort eller ett Stockmann Mastercard credit/debit-kort på nätet, genom att identifiera sig med sina bankkoder eller vid varuhusets servicetjänst, då ansökanden ska visa upp ett identitetsbevis. Uppgifterna som ges i ansökan behandlas konfidentiellt. Stockmann Mastercard-kortet kan med ansökan beviljas en myndig person som uppfyller kreditbeviljaren Nordea Finans Finland Ab:s kreditvillkor. Kunden ska godkänna de separata villkoren samt produktbeskrivningen av Stockmann Mastercard-kortet. Huvudkortsinnehavaren av ett Stockmann Mastercard kan ansöka om ett parallellkort berättigande en person som fyllt 15 år till användningen av krediten. Även om kunden har ett Stockmann Mastercard-parallellkort, är MyStockmann-medlemskapen som samlar poäng separata. Uppköpen som parallellkortsinnehavaren gör ökar inte huvudkortsinnehavarens poängsaldo och huvudkortsinnehavarens uppköp ökar inte poängsaldot av parallellkortsinnehavaren. Ifall kunden har ansökt om ett Stockmann Mastercard-kort levererar Nordea Finans kortet åt kunden efter att kreditansökan har godkänts. Ifall krediten inte beviljas får kunden besked från Nordea Finans.

 

4. INSAMLING AV MYSTOCKMANN-POÄNG

Det går att samla poäng i MyStockmann-programmet:

1. Metod 1: genom att göra uppköp i Stockmanns varuhus och nätbutik, samt hos utvalda partners i Stockmanns varuhus och nätbutik.

2. Metod 2: på andra sätt som fastställts i programmet, såsom till exempel genom att beställa nyhetsbrevet.

Med hjälp av poängen avancerar kunden endast i programmet och poängen går inte att använda för betalning. Poängen är personliga och de kan inte överföras till en annan person eller en annan MyStockmann-kund. De insamlade poängen föråldras inte om kunden har samlat minst ett poäng för sina uppköp (metod 1) under de senaste fem åren (60 mån.). Ifall kunden inte har samlat ett enda poäng för uppköp (metod 1) under de senaste fem åren (60 mån.), föråldras alla kundens fram till dess insamlade poäng, då nollställs hela poängsaldot och MyStockmann-medlemskapet upphör i enlighet med punkt 9.

Insamling av poäng, metod 1:

Ett köp värt 1 euro motsvarar 1 poäng vid köp hos Stockmann och utvalda partners, såväl i Stockmanns nätbutik som i Stockmanns varuhus. Till poängsaldot räknas med köp som registrerats på MyStockmann-numret hos Stockmann och utvalda samarbetspartners. Du får MyStockmann-poäng av dessa samarbetspartners då du registrerar ditt MyStockmann-kort i samband med köpet. Till poängsaldot räknas inte: produkter som förmedlas via Stockmann (inkl. biljetter och presentkort), alkohol, Veikkaus penningspel eller lotter, Western Unions penningöverföringstjänst, Vehos bilar eller servicekontrakt (gäller även bilerbjudanden på Galna Dagarna), köp gjorda via Stockmanns leveranstjänst (export) eller Chubbs Stockmann Trygg-försäkring. Returnering av produkter/krediteringar förminskar på poängsaldot -1 euro = -1 poäng.

Insamling av poäng, metod 2:

Genom t.ex. att beställa nyhetsbrevet för första gången får kunden 25 tilläggspoäng; genom att uppdatera sina profiluppgifter på begäran får kunden 25 tilläggspoäng; genom en godkänd Stockmann Mastercard kortansökan får kunden 50 tilläggspoäng och genom bruket av Stockmann Mastercard-kortets betalningstids- eller kreditegenskap får kunden 5 tilläggspoäng per månad då krediten använts.

Ifall kunden använder Stockmann Mastercard-kortets betalningstid- eller kreditegenskap under faktureringsperioden får kunden 5 tilläggspoäng. Under årets lopp kan kunden förtjäna max. 60 tilläggspoäng genom att använda Stockmann Mastercard-kortets betalningstid- eller kreditegenskap. Stockmann Mastercard-kortets bruk är personligt. Parallellkortets bruk inverkar på huvudkortsinnehavarens poängsaldo och bruket av huvudkortet inverkar inte på parallellkortsinnehavarens poängsaldo.

 

5. REGISTRERING AV MYSTOCKMANN-MEDLEMSKAPET I SAMBAND MED KÖP

För att förtjäna poäng ska MyStockmann-kunden registrera sitt MyStockmann-nummer före betalningen av köpet.

MyStockmann-medlemskapet registreras i varuhusen antingen genom att läsa MyStockmann-numret i MyStockmann-applikationen (mobilkortets QR-kod), QR-koden i nyhetsbrevet eller MyStockmann-kortets chip/magnetremsa vid kassan. Då man använder mobilbetalningssätt som t.ex. Apple Pay eller Google Pay, ska kunden först registrera sitt MyStockmann-medlemskap på något av de ovannämnda sätten före betalningen av köpet.

I Stockmanns nätbutik ska MyStockmann-numret vara sparat i kundens egna uppgifter i nätbutikens profil, före köpet bekräftas. Kunden ska vara inloggad i nätbutiken i samband med köpet, för att poängen ska registreras på MyStockmann-kontot.

Stockmann lägger inte till oregistrerade poäng i kundens poängsaldo i efterskott.

 

6. REGISTRERING AV POÄNG PÅ MYSTOCKMANN-KONTOT

Kunden ser sina registrerade poäng i MyStockmann-applikationen, i nätbutikens profil och i nyhetsbrevet.

Poängen för köpen vid Stockmann Oyj Apb registreras på MyStockmann-kontot i princip under följande dag. Poäng för köp hos samarbetspartners i Stockmanns varuhus registreras i princip inom en vecka.

Poäng för bruket av Stockmann Mastercard-kortet registreras på kundens konto enligt den egna faktureringsperioden, högst en månad efter förfallodagen.

 

7. PROGRAMMETS FÖRMÅNER

Programmet har tre nivåer. Kunderna erbjuds förmåner i enlighet med nivåerna samt på basis av köphistorian och intressen som kunden själv meddelat. Poängen berättigar till förmåner som är giltiga just då. Kunden avancerar i programmet efter att poängen registrerats på kontot. Poängmängderna som berättigar till förmåner har definierats i MyStockmann-applikationen och på nätsidan stockmann.com. Förmåner kan vara giltiga tillsvidare, endast en gång eller undna till en viss tid, plats eller funktion. De nivåspecifika förmånerna som publicerats på nätsidan gäller alla MyStockmann-kunder på basis av nivån. En del av programmets förmåner är tillgängliga och kan användas endast i MyStockmann-applikationen eller genom nyhetsbrevet.

En aktuell beskrivning om programmets innehåll och de nivåspecifika förmånerna som gäller just då, finns på Stockmanns nätsida. Eventuell post som tillhör MyStockmann-programmet skickas endast till adresser i Finland.

Stockmann har rättigheten att ändra på MyStockmann-programmets förmåner genom att informera om det i förväg inom rimlig tid på sina nätsidor.

 

8. AVSLUTNING AV MYSTOCKMANN-MEDLEMSKAPET

MyStockmann-kunden kan avsluta sitt medlemskap när som helst. MyStockmann-kunden har rätten att avsluta sitt MyStockmann-medlemskap genom att informera om det per telefon eller skriftligt åt Stockmanns kundtjänst. MyStockmann-medlemskapet upphör genast efter att meddelandet behandlats. Kunden mister alla sina förtjänade förmåner och poäng då medlemskapet upphör. Innan kunden avslutar sitt MyStockmann-medlemskap kan alla de giltiga förmånerna och poängen användas enligt uppgifterna i punkt 6. Ifall kunden har ett Stockmann Mastercard-kort, ska krediten sägas upp skriftligt till kreditbeviljaren Nordea Finans. Stockmann har rättigheten att säga upp MyStockmann-medlemskapet, ifall MyStockmann-kunden inte följer villkoren i MyStockmann-programmet.

 

9. MYSTOCKMANN-MEDLEMSKAPET UPPHÖR

Om kunden inte har poängtransaktioner (punkt 4, metod 1) under fem (5) år, upphör MyStockmann-medlemskapet. Kunden informeras om upphörandet i förväg. Ifall kunden ansluter sig på nytt, inleds medlemskapet på nytt och gamla poäng återställs inte till poängsaldot.

 

10. ÄNDRINGAR I MYSTOCKMANN-PROGRAMMET

Stockmann kan enligt egen övervägning avsluta, ändra, begränsa, avbryta eller modifiera sitt MyStockmann-program och dess villkor, ifall ändringen beror på:

– en betydlig förändring i omständigheter angående produktion, inköp, efterfrågan eller motsvarande
– utveckling eller förnyande av avtals-, prissättnings-, system- eller serviceelement
– ändringar i tjänster producerade av tredje parter
– tryggandet eller utvecklingen av dataskydd, informationssäkerhet eller ekonomisk säkerhet
– förändringar i lagstiftningen eller myndighetsbeslut, som inte kunnat beaktas då villkoren lagts upp

Ovannämnda förändringar träder i kraft tidigast inom fjorton (14) vardagar efter den dag då förändringen informerats om, antingen i applikationen, på nätsidan stockmann.com, per e-post eller en kombination av dessa.

 

11. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

Stockmann svarar inte för systemstörningar eller funktionsstörningar i MyStockmann-applikationen eller deras eventuella påföljder. Stockmann ansvarar inte för förluster eller skador som orsakats på grund av avbrott, ändringar, avslutningar eller andra händelser i MyStockmann-programmet.

 

12. ÖVRIGA VILLKOR

Adressförändringar i Finland uppdateras i regel automatiskt via Befolkningsregistercentralen. Du kan läsa mera om behandlingen av personuppgifter i Stockmanns kundregisterbeskrivning.

 

Helsingfors 17.1.2022