Parkeringsförmån

FÖRNYAD PARKERINGSFÖRMÅN FÖR STAMKUNDER

Parkera för enkla köp! I det förnyade stamkundsprogrammet får stamkunder på nivåerna 3–6 en förmån som motsvarar 1 timmes parkering. Förmånen beviljas på ett köp som överskrider 20 euro. Du får förmånen vid Stockmanns kassa i anslutning till köpet, när du visar upp din parkeringsbiljett och ditt stamkundskort i appen MyStockmann. Förmånens andel dras av från summan av ditt köp. Du får parkeringsförmånen under samma dag.

Förmånen gäller i Aimo Park (tidigare Q-Park) i Helsingfors centrum, Tammerfors och Åbo. Förmånen gäller inte uppköp i Akademiska Bokhandeln eller Alko. Du kan använda förmånen en gång per parkering.

 

LÄS MER OM PARKERING:

Helsingfors  Tammerfors  Åbo

 

2 timmar gratis parkering i Hagalund

Nu får du två timmar gratis parkering i Tapiola Park i varuhuset i Ainoa. Ladda ner AINOA- och Taskuparkki -applikationerna, och börja utnyttja förmånen.

De som använder applikationen får dessutom sitt register nummer identifierat vid bommen – du behöver alltså inte gå till betalautomaten överhuvudtaget. Parkeringsförmånen kan inte kombineras med First och Exclusive -kundernas parkeringsförmån. Läs mer: ainoatapiola.fi

LADDA HÄR AINOA-APPLIKATIONEN

       

LADDA HÄR TASKUPARKKI-APPLIKATIONEN

       

 

PARKERINGSFÖRMÅN FRÅN FOOD MARKET DELIKATESSEN

I appen MyStockmann hittar du en timmes parkeringsförmån i Food Market Delikatessen på stamkundsnivåerna 3–6.

Du får parkeringsförmånen i Helsingfors och Åbo för ett engångsköp för 50 euro. Du kan använda förmånen en gång per parkering.

LÄS MER OM FÖRMÅNERNA FRÅN FOOD MARKET DELIKATESSEN

 

FRÅGOR OCH SVAR OM PARKERINGSFÖRMÅNEN

På vilket sätt förändras parkeringsförmånen?
Parkeringsförmånen blir köpbaserad och den beviljas stamkunder från och med nivå 3. Dessa stamkunder får parkeringsförmånen vid kassor på varuhusen i Helsingfors centrum, Tammerfors och Åbo. Förmånen beviljas på köp som överskrider 20 euro och består av en rabatt som motsvarar en timmes parkering. Förmånen gäller Aimo Park-parkeringsanläggningarna (tidigare Q-Park) i anslutning till dessa varuhus. Kunden får förmånen genom att be om den vid kassan. Kunden ska också visa upp sitt stamkundskort i appen MyStockmann och sin parkeringsbiljett innan kunden betalar sitt köp.

Varför förändras parkeringsförmånen?
Vi reformerar vårt stamkundsprogram. I anslutning till detta förnyar vi också förmånerna i programmet, inklusive parkeringsförmånen. I fortsättningen är förmånerna dessutom fler än tidigare.
Aimo Park-parkeringshallen (tidigare Q-Park) i anslutning till Stockmann  ligger på bästa ställe i kärnan av Helsingfors centrum, där parkering är avgiftsbelagd på nästan alla gator under arbetsdagarna, och på gatorna i stadens kommersiella centrum även på lördagar. Vi har gjort våra förfaranden enhetliga med de övriga företagen som är verksamma i centrum. Även i Åbo och Tammerfors finns parkeringshallarna i stadens kärna. På sommaren förenhetligade vi parkeringsförfarandena för våra varuhus som finns i köpcentra.
Vårt mål är uttryckligen att erbjuda förmånerna i vårt nya stamkundsprogram till våra trogna stamkunder som besöker varuhusen. På det sättet blir det möjligt för oss att göra förmånen tillgänglig för en större grupp stamkunder. En förmån som en kund beviljats avlägsnas inte, även om det sker tillfälliga avbrott i personens köp.  Det förnyade stamkundsmedlemskapet är livslångt och det är inte möjligt att falla ner till en lägre stamkundsnivå från en nivå som man en gång fått.

Hur får jag den nya parkeringsförmånen?
När du kommer till kassan, be om att få förmånen av försäljaren innan du betalar ditt köp. Visa samtidigt upp ditt stamkundskort i appen MyStockmann och Stockmann Aimo Parks (tidigare Q-Park) parkeringsbiljett. Om du har gjort ett engångsköp på mer än 20 euro, ger försäljaren dig en rabatt som motsvarar en timmes parkering. Förmånen finns att få på varuhusen i Helsingfors centrum, Åbo och Tammerfors.

Jag använder inte appen MyStockmann. Får jag förmånen trots det?
Visst. Visa upp ditt stamkundskort vid kassan, så kontrollerar försäljaren din stamkundsnivå på sidan för nivåsökning.

Om jag köper för 40 euro, får jag två timmar gratis parkeringstid?
Du kan inte få en två timmars parkeringsförmån på ett köp.

Ger First- eller Exclusive-kortet fortfarande en parkeringsförmån automatiskt i parkeringshallen?
Nej. Från och med 21.10 består parkeringsförmånen av en rabatt som motsvarar en timmes parkering, och kunden kan få den i anslutning till ett köp vid Stockmanns kassa.

Får jag parkeringsförmånen då jag använder appen Tasku?
Ja. Då ska du visa upp ditt stamkundskort och din parkeringsbiljett i Tasku-appen innan du betalar.

Jag glömde att be om rabatten vid kassan. Kan jag få rabatten i efterhand?
Vi kan tyvärr inte ge rabatt i efterhand. Förmånen som motsvarar priset på en timmes parkering ges i anslutning till försäljningstransaktionen, varvid förmånen registreras på kvittot. Därför är det inte möjligt för oss att ge förmånen i efterhand.

Varför kan jag inte kombinera kvitton (t.ex. ett kvitto på 10 euro och ett annat kvitto på 10 euro) och få parkeringsförmånen på det senare kvittot?
Förmånen beviljas endast på ett engångsköp för 20 euro. Användningen av förmånen följs upp och därför är det inte möjligt att slå samman kvitton.

Får jag ingen parkeringsförmån om jag är på nivå 1 eller 2? Och vad betalar jag då för parkeringen?
Parkeringsförmånen ges endast stamkunder på nivåerna 3–6. För stamkunder på nivåerna 1 och 2 gäller Aimo Parks normala parkeringsavgifter, som för närvarande (10/2019) är 7 e per timme i varuhuset i Helsingfors centrum, 3 euro i Åbo och 2,60 i Tammerfors.