Yritystilin ehdot

Terms of the Stockmann Corporate Account in English »

Stockmannin Yritystili käy maksuvälineenä kaikissa Stockmannin Suomen tavarataloissa lukuun ottamatta joitakin vuokralaisia/yhteistyökumppaneita.

HUOM!
Alkaen 1.1.2017 Stockmann Yritystilikortti ei käy maksuvälineenä Baltian tavarataloissa (Tallinna, Riika) eikä Hobby Hallin myymälässä.
Stockmann Yritystilin ja Lehdistökortin käyttömahdollisuus maksutapana on päättynyt 1.6.2016 seuraavilla yhteistyökumppaneillamme: Fazer 8th Floor ja Fazer-kahvilat, SOL Pesulapalvelut, Café Aalto, Stockmann Q-Park, sekä Instrumentarium-optikkopalvelut.

 

Tilin avaaminen

Yritykset ja yhteisöt jotka on rekisteröity Suomessa voivat hakea Stockmannin Yritystiliä täyttämällä virallisen allekirjoitetun hakemuksen. Yritystiliin voidaan liittää yksi tai useampi rinnakkaiskortti. Allekirjoittamalla hakemuksen yritys hyväksyy tiliehdot ja antaa suostumuksen sille, että Stockmann saa tarkistaa yrityksen luottotiedot.

Muutoksista hakemuksessa annettuihin tietoihin (esim. yrityksen omistussuhteiden muutokset, osoitteenmuutokset, Yritystilikortin käyttöön tai laskutukseen liittyvien henkilöiden sähköpostiosoitteet) on ilmoitettava Stockmannin Yritysluottoihin: puh. (09) 121 3544, yritysluotot@stockmann.com.

 

Ostaminen tiliin

Yritystilikortti on haltijakortti vain yrityksen ostoihin. Tämä tarkoittaa, ettei kortti ole nimetty tietylle henkilölle yrityksessä, vaan kortin esittäjä on oikeutettu käyttämään tiliä. Kortin esittäjän henkilöllisyyttä ei tarkisteta ostoksen yhteydessä. Tilille voidaan myös ostaa asiakkaan antaman virallisen tilauslomakkeen tai maksusitoumuksen perusteella. Ostotositteet on säilytettävä laskun tarkistusta varten. Stockmannin toimittamista ostotositekopioista veloitetaan erikseen. Yritystilikortilla ei voi lainata tavaroita kuvauksiin. Tätä varten on olemassa Stockmannin lehdistökortti.

 

Luottoraja

Luottoraja sovitaan jokaisen yrityksen kanssa erikseen. Yritys voi korottaa luottorajansa pysyvästi tai tilapäisesti sopimalla siitä Stockmannin Yritysluottojen kanssa sähköpostitse osoitteella yritysluotot@stockmann.com. Yritys on sovitusta luottorajasta huolimatta vastuussa kaikista tilille tehdyistä ostoksista (saldo voi päivittyä viiveellä). Jos kortti katoaa, vastuu kortilla tehdyistä ostoista lakkaa kuitenkin heti, kun kortin katoamisesta on asianmukaisesti ilmoitettu Stockmannin Yritysluottoihin.

 

Laskutus

Stockmann lähettää laskun tehdyistä ostoista kolme kertaa kuukaudessa. Laskutusjaksot ovat kunkin kuukauden 1.-10. päivä, 11.-20. päivä sekä 21.- kuukauden viimeinen päivä. Mikäli jakson aikana laskutettavien ostojen määrä alittaa 50 euroa, veloitetaan laskutuslisänä 5 euroa. Stockmann varaa oikeuden muuttaa laskutuslisän euromäärä ja laskutuslisään vaikuttavien ostojen alarajaa, joista kuitenkin ilmoitetaan yritystiliasiakkaalle hyvissä ajoin etukäteen. Laskuun kohdistuvat muistutukset on tehtävä 8 päivän kuluessa laskun saapumisesta. Maksuehto näkyy laskusta.

 

Korko ja perittävät maksut

Maksuaika lasketaan laskun päiväyksestä. Viivästyneistä suorituksista peritään laskusta ilmenevän korkokannan mukainen viivästyskorko 16 %.

 

Käyttöalennus

Yritystilin käyttöalennus määräytyy edellisen vuoden ostojen mukaan. Käyttöalennusta laskettaessa huomioidaan ostot Stockmannin kotimaan tavarataloissa. Käyttöalennusta ei saa tietyistä tavararyhmistä, mm. elintarvikkeista eikä lemmikkieläinten ruoista, tupakasta, työ- ja palvelumaksuista, lahjakorteista, lehtien irtonumeroista, pienkodinkoneista eikä päivittäiskosmetiikasta.

Käyttöalennuksen myöntämisessä voi esiintyä tuotekohtaisia rajoituksia yllä mainittujen tavararyhmien lisäksi.

Hobby Hallissa tehdyistä ostoksista ei myönnetä käyttöalennusta. Hobby Hallin ostokset eivät myöskään vaikuta käyttöalennuksen suuruuteen. 1.1.2017 alkaen Stockmann Yritystilikortti ei käy maksuvälineenä Hobby Hallin myymälässä.

 

Muut ehdot

Stockmannilla on oikeus irtisanoa tili välittömästi, mikäli asiakas rikkoo tiliehtoja tai jos yrityksestä on annettu luottoa hakiessa harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa luoton myöntämiseen tai sen ehtoihin tai jos yritystiliasiakas on syyllistynyt muuhun olennaiseen sopimusrikkomukseen. Tällöin yritystiliasiakkaan oikeus ostaa tilille lakkaa välittömästi. Tilille myönnetyt luottokortit on palautettava kahtia leikattuina Stockmannin kanta-asiakaspalveluun tai postitse Yritysluottoihin.

Tilisopimuksesta, maksuista ja saatavien perinnästä aiheutuvat riita-asiat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Helsingissä 15.12.2016