Ehdot ja säännöt

Finnair_WEB_5banneri_767x263

10.2.2015

Yhteistyöohjelman periaatteet

  1. Nämä yhteistyöohjelman ehdot täydentävät Stockmann Oyj Abp (”Stockmann”) kanta-asiakasohjelman ehtoja » ja Finnair Oyj:n (”Finnair”) Finnair Plus –jäsenohjelman ehtoja.
  2. Ajantasainen kuvaus kulloinkin voimassa olevista Exclusive- ja First-kortteihin liittyvistä eduista on saatavana Stockmann-tavaratalojen kanta-asiakaspalveluista ja Exclusive » ja First » -kanta-asiakkuustasojen omilta sivuilta.
  3. Ajantasainen kuvaus kulloinkin voimassa olevista Finnair Plus -ehdoista on saatavana Finnair Plus -verkkosivuilta » ja Finnair Plus -asiakaspalvelusta.
  4. Yhteistyöohjelmalla tarkoitetaan näissä ehdoissa Stockmannin ja Finnairin yhteistyötä, johon voivat rekisteröityä asiakkaat, jotka ovat ennestään sekä Finnairin että Stockmannin rekisteröityneitä kanta-asiakkaita. Yhteistyöohjelmaan rekisteröityneille asiakkaille tarjotaan mahdollisuus ansaita Finnair Plus -palkintopisteitä Stockmannin Suomen-tavarataloissa sekä Stockmann-verkkokaupassa tehdyistä ostoksista. Kevään 2015 aikana he saavat mahdollisuuden käyttää sekä Stockmannilla että missä tahansa muualla kerryttämiään Finnair Plus -palkintopisteitä maksuvälineenä tehdessään ostoksia Stockmannin tavarataloissa.
  5. Yhteistyöohjelmaan rekisteröitynyt asiakas voi Stockmannilla asioidessaan kerätä Finnar Plus -palkintopisteitä näyttämällä Stockmannin kanta-asiakaskorttia. Pisteiden käyttäminen tulee mahdolliseksi myöhemmin keväällä 2015.

Liittyminen yhteistyöohjelmaan ja kanta-asiakaskortit

  1. Yhteistyöohjelmaan liitytään aktivoimalla verkkosivuilla voimassa oleva Stockmann-kanta-asiakaskortti, Stockmann MasterCard -luottokortti tai Stockmann MasterCard credit/debit –kortti saman yksityishenkilön voimassa olevaan Finnair Plus asiakaskorttiin. HUOM! Tämä ei ole enää mahdollista, koska yhteistyöohjelma on päättymässä.
  2. Stockmann MasterCard -korttiin tai Stockmannin kanta-asiakaskorttiin liitetyn rinnakkaiskortin haltija voi rekisteröidä oman korttinsa yhteistyöohjelmaan verkkopalvelussa samaan tapaan kuin pääkortinhaltijakin.
  3. Yhteistyöohjelmaan liittyminen ei edellytä muutoksia asiakkaan olemassa olevaan Stockmannin kanta-asiakaskorttiin. Liittymällä yhteistyöohjelmaan asiakas aktivoi korttiinsa uuden ominaisuuden. Finnair Plus -palkintopisteet ovat henkilökohtaisia ja Stockmannilla pisteitä voi käyttää vain henkilö, jonka nimi on painettu Stockmann-kanta-asiakaskorttiin.
  4. Yhteistyöohjelmaan voi rekisteröityä jokainen, jolla on kotipaikka Suomessa tai joka on Suomen kansalainen ja jolla on voimassa olevat Stockmannin kanta-asiakas- ja Finnair Plus -jäsenkortit.

Kanta-asiakasjärjestelmän tasot

  1. Stockmannin kanta-asiakas ansaitsee Finnair Plus -palkintopisteitä kanta-asiakaskortille rekisteröimistään ostoksista Stockmannin tavarataloissa ja stockmann.com-verkkokaupassa jäljempänä esitetyin poikkeuksin.
  2. Yhteistyöohjelman mukaisen palkintopisteansainnan piiriin eivät sisälly ostokset Stockmannin tavaratalojen palvelupisteissä eivätkä ostokset tavarataloissa toimivilta vuokralaisilta. Ajantasainen kuvaus kulloinkin voimassa olevista palkintopisteansainnan ulkopuolelle jäävistä tavararyhmistä ja toimijoista on saatavana Stockmann-tavaratalojen kanta-asiakaspalveluista ja tämän yhteistyöohjelman omalta verkkosivustolta, jonne on linkki stockmann.com-sivustolta. Palkintopisteansainnan piiriin eivät kuulu myöskään ACE-vakuutusmaksut.
  3. Ansaittavien palkintopisteiden määrä on sidoksissa yhteistyöohjelmaan rekisteröidyn asiakkaan kanta-asiakastasoon. Perustason kanta-asiakas ansaitsee rekisteröidyistä ostoksistaan palkintopisteitä kertoimella 1, eli aina yhden pisteen kutakin Stockmannilla käytettyä euroa kohden. Exclusive-asiakas ansaitsee rekisteröidyistä ostoksistaan kutakin euroa kohden 1,5 palkintopistettä ja First-asiakas rekisteröidyistä ostoksistaan kutakin euroa kohden 2 palkintopistettä.

Kanta-asiakaskortin rekisteröinti

  1. Stockmannin kanta-asiakaskortti rekisteröidään ostotapahtuman yhteydessä. Stockmann ei jälkikäteen lisää ilman Stockmann-kanta-asiakaskorttia tehtyjä ostoja Exclusive- tai First-ostokertymään tai rekisteröi ostoksia yhteistyöohjelman mukaisen palkintopisteansainnan piiriin.

Asiakastietojen käsittely ja markkinointi

  1. Stockmann ja Finnair käsittelevät henkilötietoja Suomen lainsäädännön mukaisesti. Stockmannin kanta-asiakasjärjestelmän asiakasrekisteriseloste on nähtävillä kanta-asiakaspalveluissa ja stockmann.com-sivulla. Finnair Plus -kanta-asiakasohjelman rekisteriseloste on nähtävillä Finnair Plus -asiakaspalvelussa ja internetissä ».
  2. Liittyessään tähän Yhteistyöohjelmaan asiakas antaa suostumuksensa henkilötietojensa sekä tarvittavien osto- ja jäsenyystietojensa käsittelemiseksi Finnair Plus -kanta-asiakasohjelmassa sekä Stockmannin kanta-asiakasohjelmassa. Asiakas hyväksyy tietojen käyttämisen Yhteistyöohjelman ehtojen mukaisiin tarkoituksiin.
  3. Yhteistyöohjelmaan liittynyt kanta-asiakas hyväksyy, että käytettäessä palkintopisteitä tavaratalossa maksuvälineenä, myyjä näkee asiakkaan käytettävissä olevan euromääräisen palkintopistesaldon.
  4. Liittymällä Yhteistyöohjelmaan asiakas hyväksyy Yhteistyöohjelman ehdot.
  5. Kaikki tietoliikenne on salattua SSL tekniikkaan käyttäen.

Yhteistyöohjelman irtisanominen

  1. Kanta-asiakkaalla on oikeus irtisanoa jäsenyytensä Yhteistyöohjelmaan verkossa, ilmoittamalla tästä kirjallisesti tai käymällä henkilökohtaisesti Stockmannin palvelupisteissä tai kanta-asiakaspalvelussa.

Muut ehdot

  1. Mikäli Stockmannin tai Finnairin tietoon tulee seikkoja, joiden nojalla on aihetta epäillä Yhteistyöohjelmaan rekisteröityneen asiakkaan väärinkäyttävän Yhteistyöohjelman etuja tai toimivan muuten Yhteistyöohjelman käyttöehtojen vastaisesti, asiakkaan jäsenyys Yhteistyöohjelmassa voidaan purkaa.
  2. Finnair ja Stockmann varaavat oikeuden muuttaa Yhteistyöohjelman ehtoja.